คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLOBAL

บริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4361-9850-99
โทรสาร 0-4351-9777
เว๊บไซต์ www.globalhouse.co.th
ราคาหุ้น 19.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,200,910,670
No. ShareHolder (GLOBAL) วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด1,353,533,41832.22% (+2.20)1,201,047,16030.02% 1,153,005,27430.02%
2น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล494,034,43511.76% 470,508,98611.76% 451,688,62711.76%
3นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล468,086,98711.14% (-0.48)464,844,75011.62% 446,250,96011.62%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด177,821,7404.23% (-1.18)216,574,8415.41% (+1.17)162,740,1484.24%
5นาย ก้องภพ สุริยวนากุล165,427,8203.94% 157,522,4963.94% 151,199,9973.94%
6น.ส. ชามา สุริยวนากุล163,996,8753.90% 156,187,5003.90% 149,940,0003.90%
7ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล162,791,0153.87% 155,039,0623.87% 148,837,5003.87%
8สำนักงานประกันสังคม114,970,9992.74% (-0.01)109,900,7252.75% (-0.01)106,074,3772.76%
9นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล82,067,2651.95% (+0.01)77,683,1101.94% (-0.05)76,331,0501.99%
10นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ49,670,9891.18% (-0.01)47,663,2281.19% 45,660,6991.19%
11นาง พิชญา พูลลาภ47,688,2001.14% (+0.03)44,524,0001.11% (-0.27)53,091,6481.38%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,974,2741.05% (+0.06)39,774,2600.99% (+0.99)0
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC40,000,0000.95% (+0.95)0 0
14นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล28,410,1790.68% 27,057,3140.68% (-0.04)27,563,8220.72%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3024,486,7920.58% (+0.08)20,165,8980.50% (+0.50)0
16นาย วิทูร สุริยวนากุล22,919,7060.55% (+0.02)21,026,7680.53% (+0.03)19,358,6580.50%
17นาย อนวัช สุริยวนากุล0 (-0.59)23,489,0050.59% (+0.03)21,589,4450.56%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.51)20,376,0530.51% (+0.51)0
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-1.46)56,111,0241.46%
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 (-0.71)27,437,5790.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง