ข้อมูลหุ้น GLOBAL

บริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4361-9850-99
โทรสาร 0-4351-9777
เว๊บไซต์ www.globalhouse.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน