คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLOBAL

บริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4361-9850-99
โทรสาร 0-4351-9777
เว๊บไซต์ www.globalhouse.co.th
ราคาหุ้น 16.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,000,823,318
No. ShareHolder (GLOBAL) วันที่ 08/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด1,201,047,16030.02% 1,153,005,27430.02%
2น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล470,508,98611.76% 451,688,62711.76%
3นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล464,844,75011.62% 446,250,96011.62%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด216,574,8415.41% (+1.17)162,740,1484.24%
5นาย ก้องภพ สุริยวนากุล157,522,4963.94% 151,199,9973.94%
6น.ส. ชามา สุริยวนากุล156,187,5003.90% 149,940,0003.90%
7ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล155,039,0623.87% 148,837,5003.87%
8สำนักงานประกันสังคม109,900,7252.75% (-0.01)106,074,3772.76%
9นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล77,683,1101.94% (-0.05)76,331,0501.99%
10นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ47,663,2281.19% 45,660,6991.19%
11นาง พิชญา พูลลาภ44,524,0001.11% (-0.27)53,091,6481.38%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,774,2600.99% (+0.99)0
13นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล27,057,3140.68% (-0.04)27,563,8220.72%
14นาย อนวัช สุริยวนากุล23,489,0050.59% (+0.03)21,589,4450.56%
15นาย วิทูร สุริยวนากุล21,026,7680.53% (+0.03)19,358,6580.50%
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว20,376,0530.51% (+0.51)0
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3020,165,8980.50% (+0.50)0
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-1.46)56,111,0241.46%
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.71)27,437,5790.71%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง