คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLANDRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1042
โทรสาร 0-2168-1046
เว๊บไซต์ www.glandrt.com
ราคาหุ้น 13.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 499,768,667
No. ShareHolder (GLANDRT) วันที่ 12/04/19 วันที่ 14/11/18 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)74,965,30015.00% 74,965,30015.00% 74,965,30015.00%
2สำนักงานประกันสังคม49,266,6009.86% (+0.49)46,826,4009.37% (+0.69)43,359,1008.68%
3กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส32,233,9006.45% (-0.76)36,015,9007.21% (+0.02)35,951,0007.19%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,690,8005.74% 28,690,8005.74% 28,690,8005.74%
5กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์22,804,5004.56% 22,804,5004.56% (+0.75)19,024,2003.81%
6บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,680,8004.54% 22,669,8004.54% 22,669,8004.54%
7บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,834,4003.57% 17,834,4003.57% 17,834,4003.57%
8บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,000,2003.40% 17,000,2003.40% 17,000,2003.40%
9บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,872,2003.38% (+0.03)16,757,5003.35% (-0.05)16,972,3003.40%
10บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)16,688,7003.34% (+3.34)0 0
11บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,285,2003.06% (-0.36)17,116,3003.42% (-2.18)28,000,0005.60%
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,000,2002.80% 14,000,2002.80% 14,000,2002.80%
13กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I8,321,3001.67% (+0.12)7,748,1001.55% (+0.46)5,453,7001.09%
14บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,424,9001.29% (+0.70)2,956,1000.59% (+0.59)0
15กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้6,345,5001.27% (+0.18)5,464,9001.09% (+0.29)4,014,1000.80%
16กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์5,848,0001.17% (+0.22)4,728,3000.95% (+0.09)4,275,3000.86%
17บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)5,640,2001.13% 5,640,2001.13% 5,640,2001.13%
18กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์3,967,5000.79% 3,967,5000.79% (+0.21)2,907,5000.58%
19บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.25)16,250,2003.25% 16,250,2003.25%
20KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 (-0.83)4,158,8000.83% 4,158,8000.83%
21นาย นพพร บุญลาโภ0 (-0.80)4,000,0000.80% 4,000,0000.80%
22STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.51)2,526,8030.51%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง