คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLAND

บริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2246-2323
โทรสาร 0-2247-1082
เว๊บไซต์ http://www.grandcanalland.com
ราคาหุ้น 2.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,499,953,421
No. ShareHolder (GLAND) วันที่ 29/05/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 01/03/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด4,389,418,54567.53% 4,389,418,54567.53% 4,389,418,54567.53% (+67.53)0
2บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,191,604,27418.33% 1,191,604,27418.33% 1,191,604,27418.33% (+0.13)1,082,882,83818.20%
3บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด306,299,0054.71% 306,299,0054.71% 306,299,0054.71% (+0.03)278,352,4234.68%
4บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด281,501,3474.33% 281,501,3474.33% 281,501,3474.33% (+2.41)114,183,3401.92%
5บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด153,837,2432.37% 153,837,2432.37% 153,837,2432.37% (+0.02)139,801,2032.35%
6นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ0 0 0 (-12.50)743,911,72712.50%
7น.ส. รมณี บุญดีเจริญ0 0 0 (-11.68)695,037,06011.68%
8นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ0 0 0 (-11.68)695,037,06011.68%
9บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด0 0 0 (-9.76)581,001,5239.76%
10บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด0 0 0 (-4.44)264,049,7164.44%
11บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด0 0 0 (-3.45)205,610,0003.45%
12KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 0 0 (-3.18)189,185,8193.18%
13นาย ชาตรี โสภณพนิช0 0 0 (-3.07)182,821,6003.07%
14บริษัท เคอาร์แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จำกัด0 0 0 (-0.78)46,249,7000.78%
15บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด0 0 0 (-0.78)46,171,9340.78%
16นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 (-0.60)35,965,3890.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง