ข้อมูลหุ้น GJS

บริษัท บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2267-8222
โทรสาร 0-2267-9048
เว๊บไซต์ www.gjsteel.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน