ข้อมูลหุ้น GIFT

บริษัท บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทรศัพท์ 0-2888-6800
โทรสาร 0-2888-7200
เว๊บไซต์ www.gratitudeinfinite.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน