คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GIFT

บริษัท บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทรศัพท์ 0-2888-6800
โทรสาร 0-2888-7200
เว๊บไซต์ www.gratitudeinfinite.co.th
ราคาหุ้น 2.38
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 412,810,108
No. ShareHolder (GIFT) วันที่ 19/04/19 วันที่ 16/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)221,596,46653.68% 221,596,46653.68%
2นาง กนกอร บดินทร์รัตน19,420,0004.70% 19,420,0004.70%
3น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร16,488,7003.99% 16,488,7003.99%
4บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)12,000,0002.91% (+2.91)0
5นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี11,709,7002.84% 11,707,7002.84%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,868,4001.91% (+1.91)0
7นาย ฉัตรชัย วิศวจรรยา6,627,4001.61% 6,627,4001.61%
8นาย วัชระ แก้วสว่าง6,400,0001.55% (+0.14)5,800,0001.41%
9นาย วิชัย เสริมทวีทรัพย์5,704,0001.38% (+0.40)4,050,0000.98%
10นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์4,650,9001.13% (-0.28)5,800,0001.41%
11น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี3,985,3500.97% 3,985,3500.97%
12นาย พรชัย ตนุภัทรชัย3,771,2000.91% (+0.10)3,341,2000.81%
13นาย อินทัชพงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต3,710,5000.90% (+0.90)0
14น.ส. กานดา สธนกุลพานิช3,370,2110.82% 3,370,2110.82%
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,106,2840.75% 3,077,8930.75%
16นาย ปรีชา ส่งวัฒนา2,924,0000.71% 2,924,0000.71%
17นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์2,292,9000.56% 2,292,9000.56%
18J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-1.94)8,000,0001.94%
19นาย บัญชา เหล่าวรวิทย์0 (-0.69)2,832,5230.69%
20นาง ธันยนันท์ เรืองไชย0 (-0.55)2,282,7000.55%
21นาย แสงพล จิรายุกูล0 (-0.51)2,100,0000.51%
แกรททิทูด อินฟินิท ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)GIFT -บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)SET28,320,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง