ข้อมูลหุ้น GENCO

บริษัท บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-0900
โทรสาร 0-2502-0999
เว๊บไซต์ http://www.genco.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน