ข้อมูลหุ้น GEL

บริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-1055, 0-2501-2462-7, 0-2501-2020
โทรสาร 0-2501-2134, 0-2501-2468
เว๊บไซต์ www.gel.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน