ข้อมูลหุ้น GC

บริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
โทรสาร 0-2763-7950, 0-2312-4880-1
เว๊บไซต์ www.gc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน