คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GAHREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860
เว๊บไซต์ www.one-asset.com
ราคาหุ้น 8.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 175,514,829
No. ShareHolder (GAHREIT) วันที่ 16/04/21 วันที่ 05/03/21 วันที่ 16/09/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 03/09/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม37,876,10021.58% 37,876,10021.58% 37,876,10021.58% 37,876,10021.58% 37,876,10021.58% (+0.14)37,632,20021.44% (+0.34)37,022,80021.10%
2บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)17,550,00010.00% 17,550,00010.00% 17,550,00010.00% 17,550,00010.00% 17,550,00010.00% 17,550,00010.00% 17,550,00010.00%
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,173,0006.94% 12,173,0006.94% 12,173,0006.94% 12,173,0006.94% 12,173,0006.94% 12,173,0006.94% 12,173,0006.94%
4บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,766,8005.57% 9,766,8005.57% 9,766,8005.57% (-0.10)9,944,4005.67% (-0.03)10,000,0005.70% 10,000,0005.70% 10,000,0005.70%
5PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,944,5002.82% 4,944,5002.82% (+0.08)4,816,0002.74% (+2.74)0 0 0 0
6บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,000,0001.71% 3,000,0001.71% 3,000,0001.71% 3,000,0001.71% 3,000,0001.71% 3,000,0001.71% 3,000,0001.71%
7บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,778,8001.01% 1,778,8001.01% 1,778,8001.01% 1,778,8001.01% (+0.07)1,641,7000.94% (+0.94)0 0
8บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,463,5000.83% 1,463,5000.83% 1,463,5000.83% 1,463,5000.83% (+0.83)0 0 0
9นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา1,215,9000.69% 1,215,9000.69% 1,215,9000.69% (+0.05)1,115,9000.64% (+0.07)995,8000.57% (+0.06)894,8000.51% 894,8000.51%
10นาง ดาราวรรณ ศิริวิทย์ปรีชา1,114,0000.63% 1,114,0000.63% (+0.06)1,000,0000.57% 1,000,0000.57% (+0.57)0 0 0
11นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ0 0 (-0.57)1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57%
12Principal Property Income Fund0 0 0 (-2.74)4,816,0002.74% 4,816,0002.74% (+2.74)0 0
13CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 (-2.74)4,816,0002.74% 4,816,0002.74%
14กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.68)1,202,0000.68% (-0.16)1,476,0000.84%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง