คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FVC

บริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2518-2722
โทรสาร 0-2518-2723
เว๊บไซต์ http://www.filtervision.co.th
ราคาหุ้น 0.84
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 565,124,750
No. ShareHolder (FVC) วันที่ 31/03/21 วันที่ 13/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิจิตร เตชะเกษม104,943,66618.57% 104,943,66618.57% (+0.18)103,943,66618.39% (-0.81)99,424,37719.20%
2นาย สมพล พงศ์พันธ์ไพศาล27,689,1004.90% (+4.90)0 0 0
3นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์25,023,4414.43% (+0.79)20,545,3633.64% (+3.64)0 (-0.58)2,989,0000.58%
4บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด19,281,1263.41% 19,281,1263.41% (+1.91)8,500,0001.50% (+1.50)0
5นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร15,000,0002.65% (-0.11)15,600,0002.76% (+0.11)15,000,0002.65% (+2.65)0
6นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร14,546,5032.57% 14,546,5032.57% 14,546,5032.57% (-0.12)13,914,0472.69%
7นาย บุญชัย จิระกรานนท์12,000,0002.12% (+0.80)7,450,0001.32% (+0.72)3,400,0000.60% (+0.60)0
8นาย บุรโชติ เตชะเกษม11,841,7582.10% 11,841,7582.10% 11,841,7582.10% (-0.09)11,326,8992.19%
9บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด11,613,6362.05% 11,613,6362.05% (+0.46)9,000,0001.59% (+1.59)0
10นาย มนตรี ประจันพาณิชย์10,881,3431.93% 10,881,3431.93% 10,881,3431.93% (-0.08)10,408,2422.01%
11นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-2.11)11,900,0502.11% (-0.02)12,032,4502.13% (-0.09)11,509,3002.22%
12นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ0 (-1.77)10,000,0001.77% 10,000,0001.77% (+1.77)0
13น.ส. ธนาพา เตชะเกษม0 (-1.74)9,830,3991.74% 9,830,3991.74% (-0.08)9,402,9911.82%
14นาย พิสาส์น เตชะเกษม0 (-1.68)9,484,2091.68% 9,484,2091.68% (-0.07)9,071,8531.75%
15นาง เจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-1.55)8,765,8541.55% (+0.07)8,352,5541.48% (-0.06)7,989,4001.54%
16นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-1.54)8,699,0451.54% (+0.11)8,101,6451.43% (-0.07)7,749,4001.50%
17นาย บุรวัฒน์ เตชะเกษม0 (-1.52)8,569,5901.52% 8,569,5901.52% (-0.06)8,197,0001.58%
18บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.23)6,940,4461.23% (-0.68)10,784,1491.91% (+1.27)3,315,4540.64%
19นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี0 (-1.19)6,750,0001.19% (+1.19)0 0
20บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)0 (-1.17)6,622,2221.17% 6,622,2221.17% (+1.17)0
21นาย พีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร0 (-1.06)6,015,0001.06% 6,015,0001.06% (+1.06)0
22นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ0 (-1.03)5,832,0491.03% 5,832,0491.03% (+1.03)0
23นาย วัฒนา สวัสดิ์ทอง0 (-1.01)5,715,2591.01% 5,715,2591.01% (+0.24)3,973,6190.77%
24นาย วิวัฒน์ เตพิมลรัตน์0 (-0.97)5,500,0000.97% (+0.97)0 0
25นาย ประพันธุ์ สุวรรณเวช0 (-0.96)5,424,8360.96% 5,424,8360.96% (-0.04)5,188,9741.00%
26นาง ศิริวรรณ ยศศักดา0 (-0.96)5,399,6000.96% (+0.16)4,500,0000.80% (+0.80)0
27นาง พาณี นราธัศจรรย์0 (-0.89)5,026,0220.89% 5,026,0220.89% (-0.04)4,807,5000.93%
28น.ส. ธนพร อิ่มใจ0 (-0.79)4,457,6080.79% (+0.04)4,225,5080.75% (+0.11)3,325,0290.64%
29นาย ฤทธา บุญบำรุงทรัพย์0 (-0.78)4,389,0000.78% 4,389,0000.78% (+0.78)0
30นาย วิจักษณ์ ธรมธัช0 (-0.74)4,181,8180.74% (-0.02)4,281,8180.76% (-0.01)4,000,0000.77%
31นาย พรหมพล ตรีวิศวเวทย์0 (-0.68)3,845,2360.68% (-0.01)3,883,6360.69% (-0.01)3,600,0000.70%
32นาง สุนทรี ธีรธรรมนิตย์0 (-0.68)3,822,4000.68% (+0.13)3,122,4000.55% (+0.55)0
33นาง อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ0 (-0.66)3,755,2740.66% 3,735,2740.66% (+0.03)3,288,0000.63%
34นาย วรเทพ กุลวราพร0 (-0.61)3,450,0000.61% (+0.61)0 0
35นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 (-0.58)3,276,0000.58% (+0.58)0 0
36บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.07)17,329,9093.07% (+3.07)0
37นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต0 0 (-1.28)7,221,8901.28% (-0.68)10,125,0601.96%
38นาย ปริน ชนันทรานนท์0 0 (-1.27)7,171,6421.27% (-0.05)6,859,8321.32%
39นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์0 0 (-0.84)4,756,7450.84% (-0.23)5,549,4001.07%
40นาย ดนุช บุนนาค0 0 (-0.75)4,214,6100.75% (-0.62)7,099,7501.37%
41น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี0 0 (-0.74)4,181,8180.74% (-0.03)4,000,0000.77%
42นาง ลีนา วนวิทย์0 0 (-0.70)3,952,2360.70% (-0.74)7,476,4001.44%
43น.ส. วิภาพร พึงประเสริฐ0 0 (-0.62)3,530,0000.62% (+0.62)0
44น.ส. พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร0 0 (-0.55)3,130,0000.55% (-0.55)5,720,0001.10%
45บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-6.67)34,563,6006.67%
46นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ0 0 0 (-2.90)15,000,0002.90%
47นาย อำพน กิติจารุรัตน์0 0 0 (-2.57)13,327,0122.57%
48น.ส. ยุวดี วชิรปภา0 0 0 (-2.35)12,170,5002.35%
49นาย ณกรณ์ กรณ์หิรัญ0 0 0 (-2.12)11,001,7002.12%
50บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.22)6,334,3001.22%
51น.ส. อรนุช งามสมประสงค์0 0 0 (-0.71)3,670,0000.71%
52นาย ธีระภัทท์ สอนกลิ่น0 0 0 (-0.69)3,597,0000.69%
53น.ส. กานสินี โอภาสรังสรรค์0 0 0 (-0.54)2,783,0000.54%
54นาย สมศักดิ์ อภิเวสสะ0 0 0 (-0.54)2,770,6000.54%
55นาย กฤษฎา เตชะเกษม0 0 0 (-0.51)2,628,2240.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง