คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FUTUREPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18, 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2688-7777 ต่อ 7721 ,7722, 7732
โทรสาร 0-2688-7701
เว๊บไซต์ http://futurepf-th.listedcompany.com
ราคาหุ้น 24.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 529,602,403
No. ShareHolder (FUTUREPF) วันที่ 30/08/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 28/08/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33%
2มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย30,803,3285.82% (-0.05)31,087,1285.87% 31,087,1285.87% 31,087,1285.87%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28%
4มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี17,853,1003.37% 17,863,7003.37% 17,863,7003.37% (+3.37)0
5สำนักงานประกันสังคม10,079,6001.90% (-0.02)10,184,4001.92% (+0.97)5,036,4000.95% (-0.93)9,970,2001.88%
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,071,2001.71% 9,071,2001.71% (+0.59)5,939,6001.12% (-0.59)9,071,2001.71%
7กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I9,010,6001.70% (+0.08)8,576,3001.62% (-0.01)8,619,8001.63% 8,619,8001.63%
8บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,868,4851.67% 8,868,4851.67% (-0.02)8,964,3851.69% (+0.02)8,868,4851.67%
9บริษัท ธนนนทรี จำกัด8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65%
10กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์6,680,7001.26% (-0.01)6,740,7001.27% (-0.02)6,840,7001.29% (+0.02)6,740,7001.27%
11บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,275,8001.19% (-0.09)6,776,8001.28% (-0.05)7,065,7001.33% 7,041,3001.33%
12กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18%
13กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้6,223,0001.18% (-0.08)6,654,1001.26% (+0.12)6,029,0001.14% 6,044,0001.14%
14บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01%
15นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89%
16นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89%
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์4,623,9000.87% (+0.14)3,884,7000.73% (+0.03)3,708,1000.70% (-0.01)3,763,4000.71%
18Principal Property Income Fund4,562,4710.86% (+0.86)0 0 0
19บริษัท พีรกิจ จำกัด4,500,0000.85% 4,500,0000.85% (+0.01)4,455,3000.84% (-0.01)4,500,0000.85%
20KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND4,386,7420.83% (+0.83)0 0 0
21นาย ณัฐชัย หวั่งหลี4,075,0690.77% 4,075,0690.77% 4,075,0690.77% 4,075,0690.77%
22บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66%
23GIC PRIVATE LIMITED3,264,9150.62% 3,264,9150.62% 3,264,9150.62% 3,264,9150.62%
24กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล3,255,6000.61% 3,255,6000.61% (-0.17)4,152,3000.78% (+0.17)3,255,6000.61%
25นาง ฐาวรา หวั่งหลี3,205,0370.61% (-0.12)3,879,8370.73% (-0.10)4,379,8370.83% (+0.10)3,879,8370.73%
26นาย สาคร สุขศรีวงศ์3,142,3980.59% (-0.10)3,642,3980.69% 3,642,3980.69% 3,642,3980.69%
27นาย บูรณะ ชวลิตธำรง3,050,0000.58% 3,050,0000.58% 3,050,0000.58% 3,050,0000.58%
28นาย สุกิจ หวั่งหลี3,000,0000.57% 3,000,0000.57% (-0.01)3,060,7000.58% 3,070,0000.58%
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,850,0000.54% 2,850,0000.54% (-0.09)3,356,4000.63% 3,356,4000.63%
30มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53%
31CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 (-0.86)4,562,4710.86% 4,562,4710.86% 4,562,4710.86%
32กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 (-0.50)2,656,7000.50% (-0.16)3,480,9000.66% (+0.16)2,656,7000.50%
33บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.88)4,666,8000.88% (+0.88)0
34บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.53)2,797,0000.53% 2,797,0000.53%
35มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี0 0 0 (-3.37)17,863,7003.37%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง