คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FTREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 (ห้อง1308) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2679-6565
โทรสาร 0-2287-3153
เว๊บไซต์ www.ftreit.co.th
ราคาหุ้น 15.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,602,110,031
No. ShareHolder (FTREIT) วันที่ 28/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 26/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.588,857,50022.63% (+22.63)0 0
2สำนักงานประกันสังคม391,029,46215.03% (-2.21)448,544,66217.24% (-0.02)449,119,96217.26%
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)160,299,4536.16% 160,299,4536.16% (+0.02)159,799,4536.14%
4ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)104,947,9814.03% 104,947,9814.03% 104,947,9814.03%
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,362,9421.78% (-0.20)51,600,0421.98% (-0.04)52,545,7422.02%
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)37,359,6731.44% 37,359,6731.44% 37,359,6731.44%
7MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.35,000,0001.34% 35,000,0001.34% 35,000,0001.34%
8กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส33,733,9331.30% (+0.24)27,580,1331.06% 27,580,1331.06%
9กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์30,991,0001.19% (+0.45)19,129,3000.74% (+0.11)16,296,2000.63%
10Principal Property Income Fund29,173,1461.12% (+1.12)0 0
11กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส24,611,9000.95% (+0.95)0 0
12กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์24,261,5000.93% (+0.93)0 0
13บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,178,9000.89% (-0.11)26,100,0001.00% (+0.03)25,171,8000.97%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล20,764,9000.80% (+0.80)0 0
15ธนาคาร ออมสิน20,000,0000.77% 20,000,0000.77% 20,000,0000.77%
16บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,819,3220.76% (-0.05)21,172,3220.81% 21,172,3220.81%
17BBHISL NOMINEES LIMITED19,300,0000.74% (+0.09)16,900,0000.65% 16,900,0000.65%
18กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I18,428,1000.71% (+0.71)0 0
19กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์17,351,5450.67% 17,351,5450.67% 17,351,5450.67%
20กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม16,725,4800.64% (-0.05)17,970,6800.69% 17,970,6800.69%
21มหาวิทยาลัยมหิดล14,883,8040.57% 14,883,8040.57% 14,883,8040.57%
22กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้14,844,5000.57% (+0.57)0 0
23บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,707,1000.57% (+0.57)0 0
24บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,672,2870.56% 14,672,2870.56% 14,672,2870.56%
25TICON INTERNATION PTE.LTD.0 (-22.63)588,857,50022.63% 588,857,50022.63%
26CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 (-0.90)23,440,1460.90% 23,440,1460.90%
27บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 (-0.75)19,607,1880.75% 19,607,1880.75%
28บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.80)20,799,9660.80%
29กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 0 (-0.52)13,465,9170.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง