คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FTREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2078-1999
โทรสาร 0-2078-1971
เว๊บไซต์ www.ftreit.co.th
ราคาหุ้น 14.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,822,751,333
No. ShareHolder (FTREIT) วันที่ 20/08/20 วันที่ 02/01/20 วันที่ 03/07/20 วันที่ 25/02/20 วันที่ 26/05/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 26/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.605,762,43621.46% (-1.17)588,857,50022.63% (+1.17)605,762,43621.46% 605,762,43621.46% 605,762,43621.46% (+21.46)0 0 0 0
2สำนักงานประกันสังคม345,616,67312.25% (-1.36)354,112,56213.61% (+1.36)345,636,67312.25% (-0.47)358,952,67312.72% (+0.47)345,636,67312.25% (-1.86)367,090,06214.11% (-3.13)448,544,66217.24% (+2.21)391,029,46215.03% (-2.23)449,119,96217.26%
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)169,323,6566.00% (-0.16)160,299,4536.16% (+0.16)169,219,0566.00% (-0.16)173,844,7566.16% (+0.16)169,219,0566.00% (-0.16)160,299,4536.16% 160,299,4536.16% 160,299,4536.16% (+0.02)159,799,4536.14%
4ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)113,816,0854.03% 104,947,9814.03% 113,816,0854.03% 113,816,0854.03% 113,816,0854.03% 104,947,9814.03% 104,947,9814.03% 104,947,9814.03% 104,947,9814.03%
5กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible109,818,7513.89% (+3.89)0 (-3.89)109,818,7513.89% (+3.89)0 (-3.90)109,968,7513.90% (+3.90)0 0 0 0
6กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส48,806,0871.73% 45,001,8331.73% 48,806,0871.73% 48,806,0871.73% 48,806,0871.73% (+0.14)41,436,5331.59% (+0.53)27,580,1331.06% (-0.24)33,733,9331.30% (+0.24)27,580,1331.06%
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล43,631,6561.55% (+0.13)36,934,4001.42% (-0.01)40,497,9561.43% (-0.15)44,697,8561.58% (+0.01)44,437,1561.57% (+0.45)29,242,7001.12% (+1.12)0 (-0.80)20,764,9000.80% (+0.80)0
8MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.41,200,0001.46% (+0.12)35,000,0001.34% (-0.12)41,200,0001.46% 41,200,0001.46% 41,200,0001.46% (+0.12)35,000,0001.34% 35,000,0001.34% 35,000,0001.34% 35,000,0001.34%
9กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์40,094,7701.42% (+0.21)31,410,3001.21% (-0.17)39,004,0701.38% (+0.15)34,744,4701.23% (-0.13)38,259,8701.36% (+0.15)31,410,3001.21% (+0.47)19,129,3000.74% (-0.45)30,991,0001.19% (+0.56)16,296,2000.63%
10PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND38,011,4241.35% (-0.53)48,881,7461.88% (+0.55)37,621,4241.33% (-0.44)49,865,3241.77% (+0.44)37,621,4241.33% (-0.38)44,548,5461.71% (+1.71)0 0 0
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,069,0421.28% (-0.33)42,000,0421.61% (+0.34)35,919,0421.27% (-0.22)42,000,0421.49% (+0.09)39,620,0421.40% (-0.21)42,000,0421.61% (-0.37)51,600,0421.98% (+0.20)46,362,9421.78% (-0.24)52,545,7422.02%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED30,691,8201.09% (+1.09)0 (-0.89)25,080,1200.89% (+0.89)0 (-0.86)24,286,1200.86% (+0.86)0 0 0 0
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,872,0310.99% (-0.02)26,330,8731.01% (+0.02)27,872,0310.99% (-0.02)28,555,8311.01% (+0.02)27,872,0310.99% (-0.38)35,717,9731.37% (-0.07)37,359,6731.44% 37,359,6731.44% 37,359,6731.44%
14กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล27,691,6050.98% (+0.98)0 (-0.98)27,691,6050.98% (+0.98)0 0 0 0 0 0
15บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)25,700,0000.91% (-0.01)24,018,6000.92% (+0.01)25,700,0000.91% 25,700,0000.91% 25,700,0000.91% 23,739,5000.91% (-0.09)26,100,0001.00% (+0.11)23,178,9000.89% (-0.08)25,171,8000.97%
16บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)22,557,5630.80% 20,799,9660.80% 22,557,5630.80% 22,557,5630.80% 22,557,5630.80% 20,799,9660.80% (+0.80)0 0 0
17ธนาคาร ออมสิน21,690,0000.77% 20,000,0000.77% 21,690,0000.77% 21,690,0000.77% 21,690,0000.77% 20,000,0000.77% 20,000,0000.77% 20,000,0000.77% 20,000,0000.77%
18BBHISL NOMINEES LIMITED19,300,0000.68% (-0.06)19,300,0000.74% (+0.06)19,300,0000.68% 19,300,0000.68% 19,300,0000.68% (-0.06)19,300,0000.74% (+0.09)16,900,0000.65% (-0.09)19,300,0000.74% (+0.09)16,900,0000.65%
19มหาวิทยาลัยมหิดล18,329,0850.65% (+0.08)14,883,8040.57% (-0.08)18,329,0850.65% 18,329,0850.65% 18,329,0850.65% (+0.08)14,883,8040.57% 14,883,8040.57% 14,883,8040.57% 14,883,8040.57%
20กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I18,222,4190.65% 16,802,6000.65% 18,222,4190.65% 18,222,4190.65% 18,222,4190.65% 16,802,6000.65% (+0.65)0 (-0.71)18,428,1000.71% (+0.71)0
21กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม18,138,7830.64% 16,725,4800.64% 18,138,7830.64% 18,138,7830.64% 18,138,7830.64% 16,725,4800.64% (-0.05)17,970,6800.69% (+0.05)16,725,4800.64% (-0.05)17,970,6800.69%
22กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์17,319,7040.61% (+0.61)0 (-0.59)16,547,0040.59% (+0.59)0 (-0.53)14,887,9040.53% (+0.53)0 0 0 0
23กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้16,375,7600.58% (+0.01)14,844,5000.57% (-0.01)16,375,7600.58% (+0.02)15,798,8600.56% (-0.02)16,375,7600.58% (+0.01)14,844,5000.57% (+0.57)0 (-0.57)14,844,5000.57% (+0.57)0
24บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,071,5540.57% 14,819,3220.57% 16,071,5540.57% 16,071,5540.57% 16,071,5540.57% (-0.17)19,319,3220.74% (-0.07)21,172,3220.81% (+0.05)19,819,3220.76% (-0.05)21,172,3220.81%
25บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,949,8490.57% 14,707,1000.57% 15,949,8490.57% 15,949,8490.57% 15,949,8490.57% 14,707,1000.57% (+0.57)0 (-0.57)14,707,1000.57% (+0.57)0
26กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์15,501,5500.55% (-0.06)15,951,5450.61% (+0.06)15,601,5500.55% (-0.06)17,299,4500.61% (+0.06)15,601,5500.55% (-0.11)17,151,5450.66% (-0.01)17,351,5450.67% 17,351,5450.67% 17,351,5450.67%
27KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND15,423,0580.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0 0 0
28STATE STREET EUROPE LIMITED15,374,6590.54% (+0.54)0 (-0.55)15,411,6510.55% (+0.55)0 (-0.53)15,015,7420.53% (+0.53)0 0 0 0
29กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-1.38)35,881,5001.38% (+1.38)0 (-1.93)54,488,7511.93% (+1.93)0 (-1.19)31,001,5001.19% (+1.19)0 (-0.93)24,261,5000.93% (+0.93)0
30กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 (-0.95)24,611,9000.95% (+0.95)0 (-0.95)26,691,6050.95% (-0.03)27,691,6050.98% (+0.03)24,611,9000.95% (+0.95)0 (-0.95)24,611,9000.95% (+0.95)0
31บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.56)14,672,2870.56% (+0.56)0 (-0.52)14,672,2870.52% (+0.52)0 (-0.56)14,672,2870.56% 14,672,2870.56% 14,672,2870.56% 14,672,2870.56%
32กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 (-0.58)16,424,5190.58% (+0.58)0 0 0 0 0 0
33บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.95)55,000,0001.95% (+1.95)0 0 0 0 0
34กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 (-0.58)16,424,5190.58% (+0.58)0 0 0 0
35FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.0 0 0 0 0 (-22.63)588,857,50022.63% (+22.63)0 (-22.63)588,857,50022.63% (+22.63)0
36บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.54)14,080,7640.54% (+0.54)0 0 0
37TICON INTERNATION PTE.LTD.0 0 0 0 0 0 (-22.63)588,857,50022.63% (+22.63)0 (-22.63)588,857,50022.63%
38CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 (-0.90)23,440,1460.90% (+0.90)0 (-0.90)23,440,1460.90%
39บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 (-0.75)19,607,1880.75% (+0.75)0 (-0.75)19,607,1880.75%
40Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 (-1.12)29,173,1461.12% (+1.12)0
41บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.80)20,799,9660.80%
42กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)13,465,9170.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง