ข้อมูลหุ้น FTI

บริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2540-6263
โทรสาร 0-2907-4100
เว๊บไซต์ www.functioninter.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน