ข้อมูลหุ้น FTE

บริษัท บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2026-0470-92
โทรสาร 0-2026-0499
เว๊บไซต์ www.firetrade.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน