คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FSMART

บริษัท บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2278-1777
โทรสาร 0-2279-7195
เว๊บไซต์ www.boonterm.com
ราคาหุ้น 7.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 800,009,693
No. ShareHolder (FSMART) วันที่ 27/08/20 วันที่ 03/07/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 22/08/19 วันที่ 18/03/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)396,164,80049.52% 396,164,80049.52% 396,164,80049.52% (+0.10)395,325,80049.42% (+0.92)387,986,20048.50% (+1.70)374,439,60046.80%
2บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)46,858,7005.86% (+0.22)45,153,7005.64% (+2.18)27,675,7003.46% (+0.96)20,000,0002.50% 20,000,0002.50% 19,961,1002.50%
3นาย พงษ์ชัย อมตานนท์27,174,6403.40% 27,174,6403.40% 27,174,6403.40% 27,174,6403.40% 27,174,6403.40% 27,174,6403.40%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด16,142,7582.02% (-0.13)17,220,4912.15% (+0.32)14,657,0851.83% (+0.29)12,305,2781.54% (+0.53)8,063,9001.01% (+0.23)6,264,3140.78%
5นาง วันทนา อมตานนท์13,408,9601.68% 13,408,9601.68% 13,408,9601.68% 13,408,9601.68% 13,408,9601.68% 13,408,9601.68%
6นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์12,000,0001.50% 12,000,0001.50% 12,000,0001.50% 12,000,0001.50% 12,000,0001.50% 12,000,0001.50%
7นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์9,920,0001.24% 9,920,0001.24% 9,891,2001.24% (+0.04)9,606,8001.20% (+0.17)8,250,0001.03% 8,220,0001.03%
8NOMURA PB NOMINEES LTD.9,580,5001.20% (+0.19)8,080,5001.01% (+0.31)5,597,7000.70% (+0.70)0 0 0
9นาย สมชาย อรรคเดชสกุล8,500,0001.06% 8,500,0001.06% 8,500,0001.06% (-0.03)8,700,0001.09% (+0.01)8,670,0001.08% (-0.07)9,192,9001.15%
10น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล7,647,5000.96% 7,647,5000.96% 7,647,5000.96% 7,647,5000.96% 7,647,5000.96% 7,657,5000.96%
11น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ7,480,8000.94% 7,480,8000.94% 7,480,8000.94% (+0.01)7,445,4000.93% 7,445,4000.93% (+0.30)5,015,4000.63%
12น.ส. วันวิสา นิ่มกุล7,122,6000.89% 7,122,6000.89% 7,122,6000.89% 7,122,6000.89% 7,122,6000.89% 7,100,0000.89%
13นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์6,996,0000.87% 6,996,0000.87% 6,996,0000.87% 6,996,0000.87% (-0.22)8,716,0001.09% (+1.09)0
14นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร6,932,4000.87% (-0.12)7,932,4000.99% (-0.69)13,439,6001.68% 13,439,6001.68% 13,439,6001.68% (-0.24)15,339,6001.92%
15นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ5,891,7500.74% 5,891,7500.74% 5,891,7500.74% 5,891,7500.74% 5,891,7500.74% 5,891,7500.74%
16นาย แกลิก อมตานนท์5,792,4000.72% 5,792,4000.72% 5,792,4000.72% 5,792,4000.72% 5,792,4000.72% 5,792,4000.72%
17น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต5,400,0000.68% 5,400,0000.68% (-0.01)5,500,0000.69% 5,500,0000.69% 5,500,0000.69% 5,500,0000.69%
18นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา5,000,0000.63% 5,000,0000.63% 5,000,0000.63% 5,000,0000.63% 5,000,0000.63% 5,000,0000.63%
19บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด4,800,0000.60% 4,800,0000.60% 4,800,0000.60% 4,800,0000.60% 4,800,0000.60% 4,800,0000.60%
20นาย พิชิต นิ่มกุล4,500,0100.56% 4,500,0100.56% 4,500,0100.56% 4,460,0100.56% 4,460,0100.56% 4,460,0100.56%
21นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,100,0000.51% 4,100,0000.51% 4,100,0000.51% 4,100,0000.51% 4,100,0000.51% 4,100,0000.51%
22นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์0 0 (-0.79)6,300,0000.79% (+0.79)0 0 0
23นาง ยุวเรศ ชูสกุล0 0 (-0.51)4,040,0000.51% (+0.51)0 0 0
24น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล0 0 0 (-3.47)27,789,7003.47% (-0.37)30,720,1003.84% (+0.09)30,031,0003.75%
25นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์0 0 0 0 (-0.64)5,155,8000.64% (-0.79)11,460,2001.43%
26นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 0 0 0 (-0.76)6,113,1000.76%
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)FSMART -บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai335,039,705
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง