ข้อมูลหุ้น FN

บริษัท บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2300-4951
โทรสาร 0-2300-4681
เว๊บไซต์ www.fnoutlet.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน