ข้อมูลหุ้น FMT

บริษัท บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2256-0641-50
โทรสาร 0-2256-0651-2
เว๊บไซต์ www.fmt.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน