คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FE

บริษัท บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2354-3333
โทรสาร 0-2644-9550-2
เว๊บไซต์ www.fareastfamelineddb.com
ราคาหุ้น 185.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,872,483
No. ShareHolder (FE) วันที่ 09/07/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 09/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,055,70013.41% 1,055,70013.41% 1,055,70013.41% (-0.21)1,055,70013.62% (-0.46)1,055,70014.08%
2นาย สำเริง มนูญผล952,80012.11% (+0.02)951,40012.09% 951,20012.09% (-0.03)939,30012.12% (-0.06)913,60012.18%
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)922,65011.72% 922,65011.72% 922,65011.72% (-0.19)922,65011.91% (-0.39)922,65012.30%
4บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)797,80010.14% 797,80010.14% 797,80010.14% (-0.15)797,80010.29% (-0.35)797,80010.64%
5GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT750,0009.53% 750,0009.53% 750,0009.53% (-0.15)750,0009.68% (-0.32)750,00010.00%
6บริษัท โชควัฒนา จำกัด505,0756.42% 505,0756.42% 505,0756.42% (-0.10)505,0756.52% (-0.21)505,0756.73%
7นาย บุญชัย โชควัฒนา368,0004.68% 368,0004.68% 368,0004.68% (-0.07)368,0004.75% (+0.08)350,0004.67%
8นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล332,4044.22% 332,4044.22% 332,4044.22% (-0.07)332,4044.29% (+0.08)315,4044.21%
9นาย ชัยลดล โชควัฒนา244,0003.10% 244,0003.10% 244,0003.10% (-0.05)244,0003.15% (+0.08)230,0003.07%
10บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด171,0002.17% 171,0002.17% 171,0002.17% (-0.04)171,0002.21% (-0.07)171,0002.28%
11นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน128,5001.63% 128,5001.63% 128,5001.63% (-0.03)128,5001.66% (-0.05)128,5001.71%
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา101,2501.29% 101,2501.29% 101,2501.29% (-0.02)101,2501.31% (-0.04)101,2501.35%
13นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา93,0501.18% 93,0501.18% 93,0501.18% (+0.03)89,3001.15% (-0.04)89,3001.19%
14บริษัท หลานปู่ จำกัด85,8001.09% 85,8001.09% 85,8001.09% (-0.02)85,8001.11% (-0.03)85,8001.14%
15บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)85,5001.09% 85,5001.09% 85,5001.09% (-0.01)85,5001.10% (-0.04)85,5001.14%
16UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account68,8000.87% 68,8000.87% 68,8000.87% (-0.06)71,8000.93% (-0.03)71,8000.96%
17บริษัท วัตสดรมัย จำกัด60,1200.76% 60,1200.76% 60,1200.76% (-0.02)60,1200.78% (-0.02)60,1200.80%
18บริษัท ชัยลดาดล จำกัด45,8250.58% 45,8250.58% 45,8250.58% (-0.01)45,8250.59% (-0.02)45,8250.61%
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET770,400
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง