ข้อมูลหุ้น EVER

บริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 223/96 อาคาร คันทรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-6156-60
โทรสาร 0-2720-7598-9
เว๊บไซต์ www.everland.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน