คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ERW

บริษัท บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6, 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2257-4588
โทรสาร 0-2257-4577
เว๊บไซต์ http://www.theerawan.com
ราคาหุ้น 3.16
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,517,409,957
No. ShareHolder (ERW) วันที่ 12/05/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 13/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด348,157,79713.83% 348,157,79713.83% (+8.09)144,488,6455.74% 144,488,6455.74% (-0.01)144,488,6455.75% (-0.02)144,488,6455.77%
2นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน346,779,87813.77% 346,779,87813.77% 346,779,87813.77% (+0.41)336,439,17813.36% (-0.03)336,439,17813.39% (-1.64)376,439,17815.03%
3นาง วรรณสมร วรรณเมธี149,757,0045.95% 149,698,0045.95% 149,757,0045.95% 149,757,0045.95% (-0.01)149,757,0045.96% (-0.02)149,757,0045.98%
4บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด91,316,0363.63% (+3.63)0 0 0 0 0
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด87,070,0813.46% (+1.32)53,798,1012.14% (-1.03)79,877,8293.17% (-0.67)96,673,9323.84% (-0.36)105,472,2044.20% (-1.54)143,772,8335.74%
6กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว81,220,0003.23% (+0.87)59,433,2002.36% (+2.36)0 0 0 0
7PAN ASIA ASSETS LIMITED73,000,0002.90% 73,000,0002.90% 73,000,0002.90% 73,000,0002.90% (-0.01)73,000,0002.91% 73,000,0002.91%
8นาย สุพล วัธนเวคิน66,235,5022.63% 66,235,5022.63% 66,235,5022.63% 66,235,5022.63% (-0.01)66,235,5022.64% 66,235,5022.64%
9นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ66,200,0002.63% (-0.26)72,700,0002.89% (+0.67)55,900,0002.22% (+1.37)21,437,0000.85% (+0.07)19,503,3000.78% (-0.23)25,213,2001.01%
10CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH60,000,0002.38% (-0.02)60,511,5002.40% (+0.01)60,050,0002.39% 60,050,0002.39% 60,030,0002.39% (+2.39)0
11กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-2.20)55,342,8002.20% (+0.75)36,496,0001.45% (+0.01)36,273,4001.44% 36,273,4001.44% (-0.07)37,865,1001.51%
12บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด0 0 (-7.11)179,055,9007.11% (-1.69)221,539,6008.80% (-0.44)232,093,1009.24% (+0.47)219,743,2008.77%
13น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน0 0 (-1.73)43,659,2911.73% 43,659,2911.73% (-0.01)43,659,2911.74% 43,659,2911.74%
14บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด0 0 (-1.71)42,933,6751.71% 42,933,6751.71% 42,933,6751.71% 42,933,6751.71%
15N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-1.68)42,297,1001.68% (-0.24)48,388,9001.92% (-0.29)55,544,6002.21% (+2.21)0
16บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด0 0 (-1.67)42,091,8361.67% 42,091,8361.67% (-0.01)42,091,8361.68% 42,091,8361.68%
17นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน0 0 (-1.63)41,015,7171.63% 41,015,7171.63% 41,015,7171.63% (-0.01)41,015,7171.64%
18บริษัท อี เอส 2014 จำกัด0 0 (-1.59)40,000,0001.59% 40,000,0001.59% 40,000,0001.59% (+1.59)0
19บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.21)30,523,3621.21% 30,523,3621.21% (-0.01)30,523,3621.22% 30,523,3621.22%
20AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 10 0 (-1.03)25,812,9961.03% 25,812,9961.03% (+1.03)0 0
21บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด0 0 (-0.92)23,036,6110.92% 23,036,6110.92% 23,036,6110.92% 23,036,6110.92%
22THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 (-0.83)20,900,0000.83% 20,900,0000.83% 20,900,0000.83% (-0.08)22,876,3000.91%
23นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ0 0 (-0.82)20,686,8210.82% 20,682,4210.82% (+0.22)15,132,4210.60% 15,132,4210.60%
24บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด0 0 (-0.73)18,300,0520.73% 18,300,0520.73% 18,300,0520.73% 18,300,0520.73%
25AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 10 0 (-0.72)18,075,7860.72% 18,075,7860.72% (+0.72)0 0
26นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ0 0 (-0.69)17,318,4650.69% 17,318,4650.69% 17,318,4650.69% 17,318,4650.69%
27นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ0 0 (-0.68)17,051,0600.68% (+0.68)0 0 0
28บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.66)16,533,7000.66% (+0.02)16,133,7000.64% (-0.09)18,438,7000.73% (+0.12)15,341,0000.61%
29กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.65)16,306,7000.65% (-0.21)21,564,3000.86% (-0.06)23,098,4000.92% (+0.06)21,573,7000.86%
30นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร0 0 (-0.59)14,864,9000.59% (+0.59)0 0 0
31นาย กมล ว่องกุศลกิจ0 0 (-0.59)14,850,2750.59% 14,850,2750.59% 14,850,2750.59% 14,850,2750.59%
32นาย รุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์0 0 (-0.59)14,790,2000.59% (+0.59)0 0 0
33EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.52)13,056,7000.52% (-0.07)14,933,2000.59% (-0.07)16,529,6000.66% (+0.04)15,466,7000.62%
34STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-1.03)25,811,3271.03% (+0.12)22,959,5270.91% (-0.15)26,599,6521.06%
35THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-0.96)24,249,3000.96% (+0.96)0 0
36JPMORGAN THAILAND FUND0 0 0 (-0.68)17,086,2000.68% (-0.08)18,972,8000.76% (+0.22)13,610,5000.54%
37NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 0 0 (-0.64)16,046,7000.64% (+0.64)0 0
38กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.55)13,971,3500.55% (+0.55)0 0
39กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.55)13,971,3500.55% (+0.55)0 0
40บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.55)13,728,4000.55% (+0.55)0 0
41กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.53)13,352,1000.53% (+0.53)0 0
42STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-1.17)29,303,6001.17% (+1.17)0
43AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P0 0 0 0 (-1.03)25,812,9961.03% (-0.13)29,081,3961.16%
44กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.79)19,934,3000.79% (-0.32)27,882,3001.11%
45AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P0 0 0 0 (-0.72)18,075,7860.72% 18,075,7860.72%
46EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 0 (-0.59)14,781,5300.59% (+0.59)0
47กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน0 0 0 0 (-0.56)14,110,2000.56% (-0.10)16,544,4000.66%
48N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 (-2.99)74,945,1002.99%
49UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 0 (-2.40)60,000,0002.40%
50THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 0 (-0.89)22,220,7000.89%
51บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 0 0 (-0.59)14,877,9000.59%
52กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 0 (-0.56)13,986,3000.56%
53J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 0 0 (-0.51)12,678,7000.51%
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ERWPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทSET154,968,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง