ข้อมูลหุ้น EPG

บริษัท บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2383-6599
โทรสาร 0-2383-6532
เว๊บไซต์ www.epg.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน