ข้อมูลหุ้น EKH

บริษัท บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3441-7999 หรือ 1715
โทรสาร 0-3441-7903
เว๊บไซต์ www.ekachaihospital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน