คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ECF

บริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0-3867-1361, 0-3888-6372-4
โทรสาร 0-3888-6375
เว๊บไซต์ www.ecf-furniture.com
ราคาหุ้น 2.36
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 959,264,987
No. ShareHolder (ECF) วันที่ 30/04/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์150,412,75015.68% (+0.73)129,986,20014.95%
2น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์150,182,75015.65% (+0.70)129,986,20014.95%
3นาย ชาลี สุขสวัสดิ์149,982,75015.63% (+0.68)129,986,20014.95%
4นาง พิกุล พานิช25,000,0002.61% (-0.27)25,000,0002.88%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด23,657,2512.47% (-0.36)24,650,4912.83%
6นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์23,538,8002.45% (-3.13)48,538,8005.58%
7นาง วาสนา วิริยาทรพันธุ์9,384,5000.98% (-0.28)10,920,0001.26%
8นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด7,250,6000.76% (+0.76)0
9น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์7,204,0000.75% (-0.08)7,205,3000.83%
10นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,410,3000.67% (+0.67)0
11นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข6,233,0000.65% (+0.65)0
12นาง มณีรัตน์ อนันต์ภูมิไตรภพ5,739,0000.60% (+0.60)0
13นาง วราภรณ์ สุขสวัสดิ์5,283,1000.55% (+0.55)0
14นาย คนึงนิจ จินดา5,050,0000.53% (-0.05)5,050,0000.58%
15นาย สิงหล แจ่มปัญญา4,950,0000.52% (+0.52)0
16นาง อัมพร นันทธีโร0 (-1.38)12,028,8501.38%
17นาย ศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา0 (-0.52)4,500,0000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง