ข้อมูลหุ้น EASON

บริษัท บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 0-3845-1833
โทรสาร 0-3845-1825
เว๊บไซต์ www.easonplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน