ข้อมูลหุ้น DUSIT

บริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2200-9999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.dusit.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน