ข้อมูลหุ้น DTCI

บริษัท บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ 176 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2311-1371-6
โทรสาร 0-2331-5615, 0-2311-7796
เว๊บไซต์ www.lancerpen.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน