คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DTC

บริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2200-9999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.dusit.com
ราคาหุ้น 10.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 850,062,947
No. ShareHolder (DTC) วันที่ 29/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด422,821,31049.74% 422,821,31049.74%
2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)149,438,32017.58% (+17.58)0
3บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)42,500,0005.00% (+5.00)0
4นาย ชาตรี โสภณพนิช42,389,6004.99% 42,439,6004.99%
5นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล33,240,0003.91% (+0.01)33,144,2003.90%
6บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,882,4302.57% 21,882,4302.57%
7นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล20,460,0002.41% (+0.01)20,431,0002.40%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,111,4302.37% (-0.77)26,727,6403.14%
9นาย สหนันท์ เชนตระกูล8,510,0001.00% (-0.06)9,010,0001.06%
10บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด4,715,0000.55% 4,715,0000.55%
11สำนักงานพระคลังข้างที่4,383,2000.52% (-0.06)4,950,0000.58%
12บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด0 (-11.30)96,078,20011.30%
13UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account0 (-10.23)86,917,72010.23%
14CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.0 (-1.40)11,931,0001.40%
ดุสิตธานี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)DREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีSET737,520,000
2บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET464,595,000
3บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดDTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET46,914,250
Total1,249,029,250

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง