คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DTAC

บริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2202-8000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.dtac.co.th
ราคาหุ้น 47.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,367,675,766
No. ShareHolder (DTAC) วันที่ 02/08/21 วันที่ 15/02/21 วันที่ 29/07/20 วันที่ 12/02/20 วันที่ 30/07/19 วันที่ 18/02/19 วันที่ 01/11/18 วันที่ 01/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1TELENOR ASIA PTE LTD1,086,052,87445.87% 1,086,052,87445.87% (+3.25)1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62%
2บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด454,120,92319.18% 454,120,92319.18% (-3.25)531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด201,245,9218.50% (-0.38)210,194,9668.88% (+0.43)200,048,4908.45% (-0.64)215,320,2549.09% (-1.45)249,609,34310.54% (+3.16)174,696,2187.38% (-0.03)175,338,5737.41% (-0.13)178,629,6107.54%
4บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)134,645,2505.69% 134,645,2505.69% (+5.69)0 0 0 0 0 0
5สำนักงานประกันสังคม89,404,6003.78% 89,404,6003.78% (+0.96)66,713,5002.82% (+1.07)41,491,7001.75% (-0.51)53,459,6002.26% (-0.06)55,049,9002.32% (+0.19)50,533,8002.13% (+0.02)50,043,9002.11%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,013,9940.59% (+0.02)13,429,4940.57% (+0.01)13,304,2200.56% (+0.03)12,472,0200.53% (+0.53)0 (-0.79)18,773,1890.79% (-0.12)21,518,8890.91% (+0.91)0
7นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์9,533,6000.40% 9,533,6000.40% (+0.40)0 0 0 (-0.50)11,846,1000.50% 11,850,0000.50% 11,850,0000.50%
8นาย นิสิต เพชรน้อย7,800,0000.33% (+0.33)0 0 0 0 0 0 0
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)7,246,0000.31% (-0.02)7,716,0000.33% (+0.33)0 0 0 0 0 0
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,246,0000.31% (-0.02)7,716,0000.33% (+0.33)0 0 0 0 0 0
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.60)14,113,4840.60% (-0.62)28,879,4211.22% (-0.18)33,096,1341.40% (+0.43)22,898,0980.97% (+0.12)20,068,0050.85% 20,067,4420.85% (-0.01)20,308,3420.86%
12บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0 0 (-5.58)132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58%
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.61)14,524,1000.61% (-0.11)17,043,8000.72% (-0.10)19,368,7000.82% (+0.01)19,081,4000.81% (+0.81)0 0
14NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 0 0 0 0 (-0.93)22,072,1000.93% (+0.93)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง