ข้อมูลหุ้น DRT

บริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-4171-8
โทรสาร 0-3622-4185-7
เว๊บไซต์ www.dbp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน