คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DRT

บริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-4171-8
โทรสาร 0-3622-4185-7
เว๊บไซต์ www.dbp.co.th
ราคาหุ้น 4.86
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 947,914,868
No. ShareHolder (DRT) วันที่ 09/09/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 10/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด557,847,90058.85% 557,847,90058.85% 557,847,90058.85%
2กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,947,6002.53% 23,947,6002.53% 23,947,6002.53%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,726,3761.98% (+0.59)13,183,0001.39% (-0.55)18,414,7001.94%
4กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2515,690,4001.66% 15,690,4001.66% 15,690,4001.66%
5นาย ประกิต ประทีปะเสน12,119,5001.28% 12,119,5001.28% 12,119,5001.28%
6นาย ปริญญา เธียรวร11,035,0001.16% (+0.11)10,000,0001.05% (+0.01)9,900,0001.04%
7กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล10,433,5001.10% 10,433,5001.10% 10,433,5001.10%
8นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช10,000,0001.05% 10,000,0001.05% 10,000,0001.05%
9กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ8,662,1000.91% 8,662,1000.91% 8,662,1000.91%
10นาย สาธิต สุดบรรทัด8,000,0000.84% 8,000,0000.84% (+0.10)7,000,0000.74%
11กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,394,1000.78% 7,394,1000.78% 7,394,1000.78%
12นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข7,121,0000.75% (+0.01)6,999,0000.74% (+0.74)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ6,777,3000.71% (+0.01)6,660,7000.70% 6,660,7000.70%
14นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ6,765,6000.71% 6,765,6000.71% 6,765,6000.71%
15บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด5,536,5000.58% 5,536,5000.58% 5,536,5000.58%
16กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ5,113,1000.54% 5,113,1000.54% 5,113,1000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง