คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2200-9999 ต่อ 3681-3684
โทรสาร 0-2636-3545
เว๊บไซต์ www.dtcreit.com
ราคาหุ้น 4.48
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 711,498,901
No. ShareHolder (DREIT) วันที่ 07/04/21 วันที่ 05/03/21 วันที่ 14/08/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 02/09/19 วันที่ 21/03/19 วันที่ 16/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)214,872,66830.20% 214,872,66830.20% (+0.18)213,622,66830.02% 213,622,66830.02% 122,920,00030.02% 122,920,00030.02% 122,920,00030.02%
2สำนักงานประกันสังคม180,826,93025.41% 180,826,93025.41% 180,826,93025.41% 180,826,93025.41% (-0.01)104,049,10025.42% 104,049,10025.42% 104,049,10025.42%
3บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)29,500,0004.15% (-0.07)30,000,0884.22% 30,016,5914.22% 30,016,5914.22% (-0.91)21,000,0005.13% 21,000,0005.13% (+0.10)20,602,3005.03%
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)23,035,4883.24% 23,035,4883.24% 23,035,4883.24% 23,035,4883.24% (+0.01)13,242,7003.23% (+3.23)0 0
5กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล14,932,6002.10% 14,932,6002.10% 14,932,6002.10% (+2.10)0 0 0 0
6บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,000,0001.69% 12,000,0001.69% 12,000,0001.69% 12,000,0001.69% (-0.44)8,700,0002.13% 8,700,0002.13% 8,700,0002.13%
7BBHISL NOMINEES LIMITED9,953,6001.40% 9,953,6001.40% 9,953,6001.40% (-0.07)10,462,2001.47% (+1.47)0 0 0
8กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์4,225,1000.59% (-0.08)4,743,4130.67% (-0.11)5,520,6130.78% 5,520,6130.78% 3,176,6000.78% 3,176,6000.78% 3,176,6000.78%
9นาย สุรชัย จินารักษ์พงศ์3,050,0000.43% 3,050,0000.43% (+0.43)0 0 0 0 0
10บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,624,5000.37% 2,624,5000.37% (+0.37)0 0 0 0 0
11กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 (-1.97)14,020,9001.97% (+1.97)0 0 0
12บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.62)2,535,0000.62% 2,535,0000.62% 2,535,0000.62%
13บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-4.07)16,645,2004.07% (+0.18)15,916,6003.89%
14นาย ณัฐกิตติ์ จิระทิพยบุษย์0 0 0 0 0 (-0.51)2,100,0000.51% (+0.51)0
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.51)2,100,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง