คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DOHOME

บริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 60 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2027-8787
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.dohome.co.th/
ราคาหุ้น 22.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,165,692,678
No. ShareHolder (DOHOME) วันที่ 04/03/21 วันที่ 09/06/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 01/08/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด630,000,00029.09% (+29.09)0 0 0
2นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา252,000,00011.64% 216,000,00011.64% 216,000,00011.64% (+1.52)187,920,00010.12%
3นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา189,000,0008.73% 162,000,0008.73% 162,000,0008.73% (+1.52)133,920,0007.21%
4น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา126,000,0005.82% 108,000,0005.82% 108,000,0005.82% (+5.82)0
5นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ126,000,0005.82% 108,000,0005.82% 108,000,0005.82% 108,000,0005.82%
6นาย มารวย ตั้งมิตรประชา126,000,0005.82% 108,000,0005.82% 108,000,0005.82% 108,000,0005.82%
7AMPLUS HOLDINGS LIMITED120,119,9995.55% 102,960,0005.55% 102,960,0005.55% (+5.55)0
8น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี114,881,7005.31% (+5.31)0 0 0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด64,037,2542.96% (+1.01)36,173,6361.95% (+0.97)18,103,9850.98% (+0.98)0
10นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล58,000,8002.68% (-0.16)52,700,0002.84% 52,800,0002.84% (+2.84)0
11บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด0 (-29.09)540,000,00029.09% 540,000,00029.09% (+29.09)0
12นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 (-1.71)31,796,5001.71% (-1.92)67,433,2003.63% (+3.63)0
13น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ0 (-0.73)13,606,7000.73% (-0.07)14,806,7000.80% (+0.80)0
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.66)12,204,2000.66% (+0.66)0 0
15นาย วิเชียร เศวตวาณิช0 0 (-0.92)17,000,0000.92% (+0.92)0
16นาย พอพล อินทรวิชัย0 0 (-0.51)9,400,0000.51% (+0.51)0
17บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด0 0 0 (-29.09)540,000,00029.09%
18Amplus Holdings Limited0 0 0 (-8.03)149,120,0008.03%
19นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา0 0 0 (-5.82)108,000,0005.82%
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 (-1.03)19,123,4001.03%
21UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 (-0.44)8,145,0000.44%
22บริษัท เอไอเอ จำกัด0 0 0 (-0.40)7,500,0000.40%
ดูโฮม ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัดDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET14,175,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง