ข้อมูลหุ้น DMT

บริษัท บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2792-6500
โทรสาร 0-2552-8065
เว๊บไซต์ www.tollway.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน