คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.digital-tif.com
ราคาหุ้น 16.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,638,622,491
No. ShareHolder (DIF) วันที่ 28/08/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 07/08/18 วันที่ 21/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,785,561,90028.90% (+3.11)2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79%
2ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)249,100,0002.58% (-0.69)314,948,4003.27% 314,948,4003.27% 314,948,4003.27%
3สำนักงานประกันสังคม232,637,0882.41% (-0.25)256,783,0882.66% (+0.10)246,925,5882.56% (-0.02)248,798,0882.58%
4กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส156,337,8001.62% (-0.07)162,876,8001.69% (+0.06)157,294,3001.63% (-0.25)180,891,3001.88%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON155,753,8801.62% (+0.11)145,760,4001.51% (+1.51)0 0
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED154,630,7961.60% (-0.23)176,343,0101.83% (+0.16)160,547,9511.67% (-0.10)170,467,2361.77%
7STATE STREET EUROPE LIMITED135,756,8891.41% (+0.02)134,359,0311.39% (+0.11)123,308,7391.28% (-0.06)129,002,1621.34%
8บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)118,910,0001.23% (-0.02)120,000,0001.25% 120,000,0001.25% 120,000,0001.25%
9บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)114,213,1941.19% (+1.19)0 0 0
10บริษัท เรียล มูฟ จำกัด105,821,0171.10% (-3.11)405,821,0174.21% 405,821,0174.21% 405,821,0174.21%
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)78,727,5000.82% (+0.01)78,453,4000.81% (+0.04)74,664,3000.77% 74,664,3000.77%
12มหาวิทยาลัยมหิดล76,920,5470.80% (+0.16)61,743,3470.64% (+0.04)57,693,3470.60% (-0.04)61,743,3470.64%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส69,718,3000.72% (+0.16)53,937,3000.56% (+0.56)0 (-0.54)51,924,0000.54%
14นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์60,118,6000.62% 59,499,9000.62% (+0.04)55,684,9000.58% (-0.02)57,499,9000.60%
15บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58%
16Principal Property Income Fund55,156,7750.57% (+0.57)0 0 0
17ธนาคาร ออมสิน53,329,6190.55% (-0.01)53,637,9190.56% (+0.01)53,293,5190.55% (-0.01)53,637,9190.56%
18บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)51,680,9450.54% (-0.02)53,546,9450.56% (+0.56)0 (-0.51)49,096,9450.51%
19กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์50,539,2720.52% (+0.52)0 0 0
20บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51%
21ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)49,089,9000.51% (-0.07)56,089,9000.58% (+0.58)0 (-0.58)56,089,9000.58%
22ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.26)121,110,2001.26% (-2.52)364,770,4953.78% (+1.34)235,140,2002.44%
23บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.19)114,213,1941.19% 114,213,1941.19% 114,213,1941.19%
24ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.56)54,275,0000.56% 54,275,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง