คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.digital-tif.com
ราคาหุ้น 14.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,631,145,881
No. ShareHolder (DIF) วันที่ 15/11/21 วันที่ 13/08/21 วันที่ 14/05/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 13/11/20 วันที่ 17/08/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 20/11/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,485,561,90723.38% 2,485,561,90723.38% 2,485,561,90723.38% 2,485,561,90723.38% 2,485,561,90723.38% (-2.70)2,772,764,53426.08% (-2.82)3,072,764,53428.90% 3,072,764,53428.90% 3,072,764,53428.90% 2,785,561,90028.90% (+3.11)2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79%
2สำนักงานประกันสังคม241,896,8252.28% (+0.05)236,601,8252.23% (+0.01)236,101,8252.22% 236,101,8252.22% 236,101,8252.22% (-0.03)239,617,2252.25% (-0.05)244,908,6252.30% (-0.07)252,352,9252.37% (+0.03)248,470,5252.34% (-0.07)232,637,0882.41% (-0.25)256,783,0882.66% (+0.08)248,798,0882.58% (+0.02)246,925,5882.56%
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)226,126,3002.13% 226,126,3002.13% 226,126,3002.13% 226,126,3002.13% 226,126,3002.13% 226,126,3002.13% 226,126,3002.13% (+0.15)210,000,0001.98% (-0.04)215,000,0002.02% (-0.56)249,100,0002.58% (-0.69)314,948,4003.27% 314,948,4003.27% 314,948,4003.27%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED182,840,2881.72% (+0.02)180,699,1881.70% (+0.03)177,591,4881.67% (+0.04)172,768,7881.63% (-0.13)187,391,5791.76% (+0.11)175,722,7791.65% (-0.06)181,651,8421.71% 181,490,1421.71% (+0.13)167,878,6361.58% (-0.02)154,630,7961.60% (-0.23)176,343,0101.83% (+0.06)170,467,2361.77% (+0.10)160,547,9511.67%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON164,955,4001.55% (-0.04)169,130,4001.59% (+0.14)153,642,2001.45% 153,642,2001.45% (-0.03)157,669,6801.48% 157,669,6801.48% 157,447,4801.48% 157,445,4801.48% (+0.11)145,355,3801.37% (-0.25)155,753,8801.62% (+0.11)145,760,4001.51% (+1.51)0 0
6กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล153,356,0931.44% (-0.08)161,848,0931.52% (-0.05)166,645,0931.57% 166,645,0931.57% 166,645,0931.57% (-0.06)173,487,0931.63% (+1.63)0 0 0 0 0 0 0
7บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% 125,000,0001.18% (-0.05)118,910,0001.23% (-0.02)120,000,0001.25% 120,000,0001.25% 120,000,0001.25%
8บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)114,264,1941.07% 114,264,1941.07% 114,264,1941.07% 114,264,1941.07% 114,264,1941.07% 114,213,1941.07% 114,213,1941.07% 114,213,1941.07% 114,213,1941.07% (-0.12)114,213,1941.19% (+1.19)0 0 0
9บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)94,811,0600.89% (-0.11)105,811,0601.00% 105,811,0601.00% 105,861,0601.00% 105,861,0601.00% (+0.11)94,461,0600.89% (+0.01)93,911,0600.88% (+0.03)90,711,0600.85% 90,011,0600.85% (+0.03)78,727,5000.82% (+0.01)78,453,4000.81% (+0.04)74,664,3000.77% 74,664,3000.77%
10นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์94,199,9990.89% (+0.89)0 0 0 (-0.79)84,099,9990.79% (+0.01)82,699,9990.78% (+0.02)80,999,9990.76% (+0.07)73,479,9990.69% (+0.02)71,609,9990.67% (+0.05)60,118,6000.62% 59,499,9000.62% (+0.02)57,499,9000.60% (+0.02)55,684,9000.58%
11มหาวิทยาลัยมหิดล0 (-0.87)92,576,9460.87% 92,576,9460.87% (+0.02)90,420,9460.85% (+0.01)89,120,9460.84% 89,120,9460.84% (-0.02)91,620,9460.86% (+0.05)85,620,9460.81% 85,620,9460.81% (+0.01)76,920,5470.80% (+0.16)61,743,3470.64% 61,743,3470.64% (+0.04)57,693,3470.60%
12PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 (-1.02)108,893,8421.02% (+0.15)92,398,6420.87% (+0.12)79,643,6420.75% (-0.05)85,459,2420.80% (+0.06)78,320,1420.74% (+0.74)0 0 0 0
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 (-0.79)83,871,8080.79% (+0.01)82,553,2080.78% 82,493,6080.78% (-0.09)92,493,6080.87% (-0.02)94,711,3080.89% (+0.17)69,718,3000.72% (+0.16)53,937,3000.56% (+0.02)51,924,0000.54% (+0.54)0
14STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-0.72)76,905,5110.72% (-0.49)128,950,8211.21% (-0.01)129,689,9881.22% (-0.05)135,381,5991.27% (-0.08)143,049,2191.35% (-0.06)135,756,8891.41% (+0.02)134,359,0311.39% (+0.05)129,002,1621.34% (+0.06)123,308,7391.28%
15ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 (-0.70)74,711,1550.70% (+0.70)0 0 0 0 0 0 0 0
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.68)71,893,2880.68% (+0.07)64,595,7880.61% (+0.61)0 0 0 0 0 0 0
17กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible0 0 0 0 (-0.58)61,931,3710.58% (+0.07)54,121,3710.51% (-0.11)65,660,4710.62% (+0.62)0 0 0 0 0 0
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 0 0 (-0.56)59,818,4570.56% (-0.07)66,904,0570.63% (+0.09)56,950,6570.54% (+0.02)55,335,8570.52% (+0.52)0 0 0 0 0
19ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 0 (-0.69)73,339,2550.69% (+0.08)65,309,2550.61% (+0.06)58,336,0550.55% 59,002,9820.55% 53,329,6190.55% (-0.01)53,637,9190.56% 53,637,9190.56% (+0.01)53,293,5190.55%
20กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 (-1.71)181,709,1931.71% (-0.01)183,310,1931.72% (+0.03)180,171,6931.69% (+0.07)156,337,8001.62% (-0.07)162,876,8001.69% (-0.19)180,891,3001.88% (+0.25)157,294,3001.63%
21กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.51)54,695,6790.51% (+0.01)53,408,5790.50% (+0.50)0 0 0 0 0
22บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.10)116,731,5901.10% (+1.10)0 0 0 0
23บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)61,746,7910.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58%
24บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)53,426,6230.50% (-0.01)49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51%
25บริษัท เรียล มูฟ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.10)105,821,0171.10% (-3.11)405,821,0174.21% 405,821,0174.21% 405,821,0174.21%
26Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)55,156,7750.57% (+0.57)0 0 0
27บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)51,680,9450.54% (-0.02)53,546,9450.56% (+0.05)49,096,9450.51% (+0.51)0
28กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)50,539,2720.52% (+0.52)0 0 0
29ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)49,089,9000.51% (-0.07)56,089,9000.58% 56,089,9000.58% (+0.58)0
30ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.26)121,110,2001.26% (-1.18)235,140,2002.44% (-1.34)364,770,4953.78%
31บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.19)114,213,1941.19% 114,213,1941.19% 114,213,1941.19%
32ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)54,275,0000.56% 54,275,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง