คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.digital-tif.com
ราคาหุ้น 13.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,632,403,232
No. ShareHolder (DIF) วันที่ 20/11/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 07/08/18 วันที่ 21/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,072,764,53428.90% (+3.11)2,485,561,90025.79% (-3.11)2,785,561,90028.90% (+3.11)2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79%
2สำนักงานประกันสังคม248,470,5252.34% (-0.32)256,783,0882.66% (+0.25)232,637,0882.41% (-0.15)246,925,5882.56% (-0.02)248,798,0882.58%
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)215,000,0002.02% (-1.25)314,948,4003.27% (+0.69)249,100,0002.58% (-0.69)314,948,4003.27% 314,948,4003.27%
4กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส180,171,6931.69% 162,876,8001.69% (+0.07)156,337,8001.62% (-0.01)157,294,3001.63% (-0.25)180,891,3001.88%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED167,878,6361.58% (-0.25)176,343,0101.83% (+0.23)154,630,7961.60% (-0.07)160,547,9511.67% (-0.10)170,467,2361.77%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON145,355,3801.37% (-0.14)145,760,4001.51% (-0.11)155,753,8801.62% (+1.62)0 0
7STATE STREET EUROPE LIMITED143,049,2191.35% (-0.04)134,359,0311.39% (-0.02)135,756,8891.41% (+0.13)123,308,7391.28% (-0.06)129,002,1621.34%
8บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)125,000,0001.18% (-0.07)120,000,0001.25% (+0.02)118,910,0001.23% (-0.02)120,000,0001.25% 120,000,0001.25%
9บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด116,731,5901.10% (+1.10)0 0 0 0
10บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)114,213,1941.07% (+1.07)0 (-1.19)114,213,1941.19% (+1.19)0 0
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส94,711,3080.89% (+0.33)53,937,3000.56% (-0.16)69,718,3000.72% (+0.72)0 (-0.54)51,924,0000.54%
12บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)90,011,0600.85% (+0.04)78,453,4000.81% (-0.01)78,727,5000.82% (+0.05)74,664,3000.77% 74,664,3000.77%
13มหาวิทยาลัยมหิดล85,620,9460.81% (+0.17)61,743,3470.64% (-0.16)76,920,5470.80% (+0.20)57,693,3470.60% (-0.04)61,743,3470.64%
14PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND78,320,1420.74% (+0.74)0 0 0 0
15นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์71,609,9990.67% (+0.05)59,499,9000.62% 60,118,6000.62% (+0.04)55,684,9000.58% (-0.02)57,499,9000.60%
16บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)61,746,7910.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58%
17ธนาคาร ออมสิน59,002,9820.55% (-0.01)53,637,9190.56% (+0.01)53,329,6190.55% 53,293,5190.55% (-0.01)53,637,9190.56%
18บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)53,426,6230.50% (-0.01)49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51%
19บริษัท เรียล มูฟ จำกัด0 (-4.21)405,821,0174.21% (+3.11)105,821,0171.10% (-3.11)405,821,0174.21% 405,821,0174.21%
20ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.26)121,110,2001.26% (+1.26)0 (-3.78)364,770,4953.78% (+1.34)235,140,2002.44%
21บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.19)114,213,1941.19% (+1.19)0 (-1.19)114,213,1941.19% 114,213,1941.19%
22ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 (-0.58)56,089,9000.58% (+0.07)49,089,9000.51% (+0.51)0 (-0.58)56,089,9000.58%
23บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-0.56)53,546,9450.56% (+0.02)51,680,9450.54% (+0.54)0 (-0.51)49,096,9450.51%
24Principal Property Income Fund0 0 (-0.57)55,156,7750.57% (+0.57)0 0
25กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 (-0.52)50,539,2720.52% (+0.52)0 0
26ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.56)54,275,0000.56% 54,275,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง