คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.digital-tif.com
ราคาหุ้น 17.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,637,696,394
No. ShareHolder (DIF) วันที่ 08/03/19 วันที่ 07/08/18 วันที่ 21/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79% 2,485,561,90025.79%
2บริษัท เรียล มูฟ จำกัด405,821,0174.21% 405,821,0174.21% 405,821,0174.21%
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)314,948,4003.27% 314,948,4003.27% 314,948,4003.27%
4สำนักงานประกันสังคม256,783,0882.66% (+0.10)246,925,5882.56% (-0.02)248,798,0882.58%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED176,343,0101.83% (+0.16)160,547,9511.67% (-0.10)170,467,2361.77%
6กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส162,876,8001.69% (+0.06)157,294,3001.63% (-0.25)180,891,3001.88%
7THE BANK OF NEW YORK MELLON145,760,4001.51% (+1.51)0 0
8STATE STREET EUROPE LIMITED134,359,0311.39% (+0.11)123,308,7391.28% (-0.06)129,002,1621.34%
9ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)121,110,2001.26% (-2.52)364,770,4953.78% (+1.34)235,140,2002.44%
10บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)120,000,0001.25% 120,000,0001.25% 120,000,0001.25%
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)114,213,1941.19% 114,213,1941.19% 114,213,1941.19%
12บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)78,453,4000.81% (+0.04)74,664,3000.77% 74,664,3000.77%
13มหาวิทยาลัยมหิดล61,743,3470.64% (+0.04)57,693,3470.60% (-0.04)61,743,3470.64%
14นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์59,499,9000.62% (+0.04)55,684,9000.58% (-0.02)57,499,9000.60%
15ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)56,089,9000.58% (+0.58)0 (-0.58)56,089,9000.58%
16บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,809,6000.58% 55,809,6000.58% 55,809,6000.58%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส53,937,3000.56% (+0.56)0 (-0.54)51,924,0000.54%
18ธนาคาร ออมสิน53,637,9190.56% (+0.01)53,293,5190.55% (-0.01)53,637,9190.56%
19บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)53,546,9450.56% (+0.56)0 (-0.51)49,096,9450.51%
20บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)49,193,2940.51% 49,193,2940.51% 49,193,2940.51%
21ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 (-0.56)54,275,0000.56% 54,275,0000.56%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง