คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DELTA

บริษัท บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-3200
โทรสาร 0-2324-0243
เว๊บไซต์ http://www.deltathailand.com
ราคาหุ้น 392.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,247,326,268
No. ShareHolder (DELTA) วันที่ 05/03/21 วันที่ 02/03/20 วันที่ 28/05/19 วันที่ 04/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.534,479,30642.85% 534,479,30642.85% (+42.85)0 0 0
2DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED191,984,45015.39% 191,984,45015.39% (+15.39)0 0 0
3CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES172,845,42013.86% 172,845,42013.86% (-15.39)364,829,87029.25% (-27.53)708,259,87056.78% (+56.78)0
4DELTA ELECTRONICS INC.69,128,1405.54% 69,128,1405.54% 69,128,1405.54% 69,128,1405.54% 69,128,1405.54%
5THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH60,200,0004.83% 60,200,0004.83% 60,200,0004.83% (+4.83)0 0
6RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED57,620,5004.62% (+0.01)57,556,3004.61% 57,505,0004.61% (+4.61)0 0
7UBS AG HONG KONG BRANCH54,760,0004.39% 54,760,0004.39% 54,760,0004.39% (+4.39)0 0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,248,1622.59% (+1.74)10,591,0810.85% (-1.21)25,732,4632.06% (-5.04)88,580,1667.10% (+1.20)73,552,9535.90%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,231,7781.22% (-0.03)15,571,5341.25% (+1.25)0 (-2.55)31,756,8482.55% (+1.74)10,051,1340.81%
10STATE STREET EUROPE LIMITED8,025,9090.64% (+0.64)0 0 (-1.82)22,737,6141.82% (-0.22)25,446,8952.04%
11Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd0 0 (-42.85)534,479,30642.85% (+42.85)0 0
12RBC INVESTOR SERVICES TRUST0 0 (-1.35)16,888,5401.35% (-1.02)29,618,3402.37% (+0.19)27,151,2402.18%
13UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 (-4.26)53,172,2204.26% 53,172,2204.26%
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 (-1.63)20,300,7751.63% (+1.63)0
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 (-1.16)14,461,6501.16% (-0.35)18,894,3591.51%
16HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU0 0 0 (-0.89)11,077,5000.89% 11,077,5000.89%
17J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 (-0.73)9,098,7000.73% (-0.16)11,139,6000.89%
18DEUTSCHE BANK AG, LONDON0 0 0 (-0.59)7,375,0000.59% (+0.59)0
19CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES0 0 0 0 (-57.57)718,158,35057.57%
20THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 0 (-1.58)19,669,9311.58%
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 0 0 (-0.74)9,275,1250.74%
22CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.62)7,755,7530.62%
23HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 (-0.53)6,600,8550.53%
24SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 (-0.51)6,379,1310.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง