คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DDD

บริษัท บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2917-3055
โทรสาร 0-2917-3054
เว๊บไซต์ http://www.dodaydream.com
ราคาหุ้น 16.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 317,868,496
No. ShareHolder (DDD) วันที่ 15/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 02/01/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์179,595,70056.50% 179,595,70056.50% 179,595,70056.50% 179,595,70056.50% 179,595,70056.50% 179,595,70056.50% (-0.25)179,340,70056.75%
2นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์22,275,0007.01% 22,275,0007.01% 22,275,0007.01% 22,275,0007.01% 22,275,0007.01% 22,275,0007.01% (-0.04)22,275,0007.05%
3นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,313,9005.45% (-3.69)29,053,9009.14% (+0.10)28,732,6009.04% (+0.08)28,485,9008.96% (-0.61)30,428,4009.57% (+4.54)16,000,0005.03% (+5.03)0
4RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED15,700,0004.94% 15,700,0004.94% 15,700,0004.94% 15,700,0004.94% 15,700,0004.94% (+4.94)0 0
5น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์14,835,6004.67% (+0.34)13,759,2004.33% (-0.39)15,004,2004.72% (-0.08)15,243,5004.80% (+0.85)12,569,6003.95% (+3.08)2,750,0000.87% (+0.87)0
6นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ12,275,0003.86% 12,275,0003.86% 12,275,0003.86% 12,275,0003.86% 12,275,0003.86% 12,275,0003.86% (-0.02)12,275,0003.88%
7นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์4,263,8001.34% (+0.04)4,143,8001.30% 4,143,8001.30% 4,143,8001.30% 4,143,8001.30% (-0.01)4,155,8001.31% (+1.31)0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,635,3351.14% (+0.35)2,511,7930.79% (+0.03)2,414,1920.76% (+0.02)2,338,1770.74% 2,364,3650.74% (-1.97)8,629,4352.71% (+2.71)0
9นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล2,350,0000.74% (+0.74)0 0 0 0 0 0
10นาย มนัส พรพัฒนารักษ์1,800,0000.57% 1,800,0000.57% 1,800,0000.57% 1,800,0000.57% 1,800,0000.57% 1,800,0000.57% (-0.37)2,970,0000.94%
11นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.50)1,605,2000.50% 1,605,2000.50% 1,605,2000.50% 1,605,2000.50% (-0.02)1,640,0000.52% (+0.52)0
12North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited0 0 0 0 0 (-4.72)15,000,0004.72% (+4.72)0
13นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี0 0 0 0 0 (-0.51)1,635,0000.51% (+0.51)0
14NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY CLARITY COMPANY (HK) LIMITED0 0 0 0 0 0 (-4.97)15,700,0004.97%
15นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 0 0 0 (-2.96)9,340,0002.96%
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.50)4,724,8001.50%
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 (-1.49)4,722,6001.49%
18น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ0 0 0 0 0 0 (-0.70)2,216,6000.70%
19กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 (-0.59)1,874,8000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง