คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DDD

บริษัท บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2917-3055
โทรสาร 0-2917-3054
เว๊บไซต์ http://www.dodaydream.com
ราคาหุ้น 25.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 317,868,496
No. ShareHolder (DDD) วันที่ 12/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์179,595,70056.50% (-0.25)179,340,70056.75%
2นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์22,275,0007.01% (-0.04)22,275,0007.05%
3นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา16,000,0005.03% (+5.03)0
4North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited15,000,0004.72% (+4.72)0
5นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ12,275,0003.86% (-0.02)12,275,0003.88%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,629,4352.71% (+2.71)0
7นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์4,155,8001.31% (+1.31)0
8น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์2,750,0000.87% (+0.87)0
9นาย มนัส พรพัฒนารักษ์1,800,0000.57% (-0.37)2,970,0000.94%
10นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,640,0000.52% (+0.52)0
11นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี1,635,0000.51% (+0.51)0
12NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY CLARITY COMPANY (HK) LIMITED0 (-4.97)15,700,0004.97%
13นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 (-2.96)9,340,0002.96%
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-1.50)4,724,8001.50%
15กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-1.49)4,722,6001.49%
16น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ0 (-0.70)2,216,6000.70%
17กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.59)1,874,8000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง