ข้อมูลหุ้น DCON

บริษัท บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 8, 3300/57 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3312
โทรสาร 0-2937-3328
เว๊บไซต์ www.dconproduct.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน