คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DCC

บริษัท บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
เว๊บไซต์ www.dynastyceramic.com
ราคาหุ้น 1.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,230,004,519
No. ShareHolder (DCC) วันที่ 04/03/20 วันที่ 05/03/19 วันที่ 11/09/19 วันที่ 27/11/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,600,000,00022.13% (-2.38)1,600,000,00024.51% (+2.38)1,600,000,00022.13% 1,600,000,00022.13% (-2.38)1,600,000,00024.51% 1,600,000,00024.51%
2นาย มารุต แสงศาสตรา610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% (-1.09)610,000,0008.44% 610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
3นาย มนต์รัก แสงศาสตรา610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% (-1.09)610,000,0008.44% 610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
4นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล411,060,0005.68% (+0.61)330,900,0005.07% (-0.61)411,060,0005.68% 411,060,0005.68% (+0.61)330,900,0005.07% 330,900,0005.07%
5N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1201,630,9002.79% (-0.24)197,869,3803.03% (+0.31)196,580,9802.72% (-0.01)197,317,1002.73% (+2.73)0 0
6นาย นครินทร์ แสงศาสตรา196,680,8002.72% (+0.94)116,000,0001.78% (-0.38)156,461,5002.16% (-0.15)167,156,0002.31% (+0.65)108,200,0001.66% (+0.03)106,659,6001.63%
7น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี192,350,0002.66% (-0.29)192,850,0002.95% (+0.29)192,550,0002.66% 192,350,0002.66% (-0.29)192,350,0002.95% (+0.01)192,000,0002.94%
8น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา183,000,0002.53% (-0.17)176,000,0002.70% (+0.17)183,000,0002.53% 183,000,0002.53% (-0.17)176,000,0002.70% 176,000,0002.70%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED161,894,4642.24% (-0.58)184,168,0202.82% (+0.14)193,640,2442.68% (+0.09)187,207,0642.59% (-0.20)182,423,4202.79% (-0.01)182,591,6202.80%
10นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย160,000,0002.21% (-0.24)160,000,0002.45% (+0.24)160,000,0002.21% 160,000,0002.21% (-0.24)160,000,0002.45% 160,000,0002.45%
11น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์147,315,5002.04% (-0.22)147,315,5002.26% (+0.22)147,315,5002.04% 147,315,5002.04% (-0.22)147,315,5002.26% 147,315,5002.26%
12นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์146,559,1602.03% (-0.22)146,559,1602.25% (+0.22)146,559,1602.03% 146,559,1602.03% (-0.22)146,559,1602.25% 146,559,1602.25%
13นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์138,995,5001.92% (-0.21)138,995,5002.13% (+0.21)138,995,5001.92% 138,995,5001.92% (-0.21)138,995,5002.13% (+0.01)138,695,5002.12%
14BBHISL NOMINEES LIMITED46,252,6000.64% (+0.07)37,299,0000.57% (+0.05)37,299,0000.52% 37,299,0000.52% (-0.01)34,499,1000.53% (+0.53)0
15น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์117,550,0001.63% (-0.17)117,280,0001.80% (+0.17)117,550,0001.63% 117,550,0001.63% (-0.17)117,280,0001.80% 117,256,0001.80%
16นาย ภากร วัชรสุรังค์112,000,0001.55% (-0.17)112,000,0001.72% (+0.17)112,000,0001.55% 112,000,0001.55% (-0.17)112,000,0001.72% 112,000,0001.72%
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ96,322,1001.33% (-0.15)96,322,1001.48% (+0.15)96,322,1001.33% 96,322,1001.33% (-0.29)105,971,0001.62% (+1.62)0
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท86,990,3001.20% (+0.07)74,016,1001.13% (-0.07)86,990,3001.20% 86,990,3001.20% (-0.07)83,160,6001.27% (+1.27)0
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด85,721,7261.19% (-0.63)118,853,0191.82% (+0.56)91,345,3931.26% (-0.02)92,587,5861.28% (-0.90)142,478,3502.18% (+0.65)99,879,7251.53%
20กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว70,528,0000.98% (-0.10)70,528,0001.08% (+0.10)70,528,0000.98% 70,528,0000.98% (-0.10)70,528,0001.08% (+1.08)0
21นาย สุวิช ปัญญาวีร์66,300,0000.92% (-0.08)65,400,0001.00% (+0.09)65,800,0000.91% (-0.01)66,300,0000.92% (-0.08)65,400,0001.00% 65,100,0001.00%
22น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน54,600,0000.76% (-0.06)53,457,2000.82% (+0.07)54,500,0000.75% (-0.01)54,600,0000.76% (-0.06)53,652,2000.82% (+0.05)50,000,0000.77%
23บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)53,732,8000.74% (-0.24)64,232,8000.98% (+0.17)58,732,8000.81% 58,832,8000.81% (-0.17)64,232,8000.98% 64,232,8000.98%
24นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน51,200,0000.71% (+0.07)41,900,0000.64% (-0.01)46,980,0000.65% (-0.06)51,000,0000.71% (+0.07)41,700,0000.64% (+0.14)32,700,0000.50%
25นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์45,777,1200.63% (-0.22)55,618,4000.85% (+0.08)55,618,4000.77% 55,618,4000.77% (-0.08)55,618,4000.85% 55,618,4000.85%
26STATE STREET EUROPE LIMITED41,329,0690.57% (+0.06)33,155,7840.51% (-0.08)42,369,1690.59% (+0.02)41,383,5690.57% (+0.06)33,035,6800.51% (+0.51)0
27น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย40,500,0000.56% (+0.56)0 (-0.56)40,500,0000.56% 40,500,0000.56% (+0.56)0 0
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ39,146,5000.54% (-0.06)39,146,5000.60% (+0.06)39,146,5000.54% 39,146,5000.54% (-0.06)39,146,5000.60% (+0.60)0
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH39,109,6000.54% (-0.06)39,109,6000.60% (+0.06)39,109,6000.54% 39,109,6000.54% (+0.03)33,309,6000.51% 33,309,6000.51%
30นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์38,500,0000.53% (+0.02)33,000,0000.51% (-0.02)38,500,0000.53% 38,500,0000.53% (+0.02)33,000,0000.51% 33,000,0000.51%
31N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 (-3.00)195,596,5803.00% 195,596,5803.00%
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.59)38,651,2000.59% (-0.48)69,632,8001.07%
33กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 (-2.00)130,828,6002.00%
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 (-1.37)89,476,5001.37%
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 (-1.27)83,160,6001.27%
36HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 (-0.81)52,721,3000.81%
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 (-0.60)39,146,5000.60%
38กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 0 (-0.53)34,318,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง