คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DCC

บริษัท บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
เว๊บไซต์ www.dynastyceramic.com
ราคาหุ้น 2.74
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,122,919,334
No. ShareHolder (DCC) วันที่ 07/04/22 วันที่ 22/11/21 วันที่ 24/08/21 วันที่ 18/05/21 วันที่ 07/04/21 วันที่ 24/02/21 วันที่ 18/11/20 วันที่ 25/08/20 วันที่ 21/05/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 11/09/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย มารุต แสงศาสตรา1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% (+4.34)925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% (+2.84)610,000,0008.44% 610,000,0008.44% 610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% 480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
2นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% 1,425,000,00015.62% (+4.34)925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% 925,000,00011.28% (+2.84)610,000,0008.44% 610,000,0008.44% 610,000,0008.44% (+1.09)480,000,0007.35% 480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
3นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา600,000,0006.57% 600,000,0006.57% 600,000,0006.57% 600,000,0006.57% (-12.94)1,600,000,00019.51% 1,600,000,00019.51% 1,600,000,00019.51% 1,600,000,00019.51% 1,600,000,00019.51% (-2.62)1,600,000,00022.13% 1,600,000,00022.13% 1,600,000,00022.13% (-2.38)1,600,000,00024.51% 1,600,000,00024.51% 1,600,000,00024.51%
4นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล505,000,0005.53% 505,000,0005.53% 505,000,0005.53% 504,500,0005.53% (-0.53)496,500,0006.06% 496,500,0006.06% (+0.01)496,060,0006.05% 496,060,0006.05% 496,060,0006.05% (+0.37)411,060,0005.68% 411,060,0005.68% 411,060,0005.68% (+0.61)330,900,0005.07% 330,900,0005.07% 330,900,0005.07%
5นาย นครินทร์ แสงศาสตรา348,835,1003.82% (+0.05)344,150,0003.77% (+0.35)312,000,0003.42% (+0.13)300,000,0003.29% (+0.08)263,000,0003.21% (-0.17)277,200,0003.38% (+0.22)259,000,0003.16% (+0.04)255,937,3003.12% (+0.46)218,400,0002.66% (-0.06)196,680,8002.72% (+0.41)167,156,0002.31% (+0.15)156,461,5002.16% (+0.38)116,000,0001.78% (+0.12)108,200,0001.66% (+0.03)106,659,6001.63%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด319,949,0483.51% (+0.13)308,076,4563.38% (-0.16)322,690,2043.54% (+0.39)287,715,8033.15% (+0.87)186,535,4712.28% (-0.41)220,376,2012.69% (-0.19)236,326,0852.88% (+0.53)192,533,3032.35% (+1.15)98,703,6821.20% (+0.01)85,721,7261.19% (-0.09)92,587,5861.28% (+0.02)91,345,3931.26% (-0.56)118,853,0191.82% (-0.36)142,478,3502.18% (+0.65)99,879,7251.53%
7น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี276,235,0003.03% (+0.61)220,755,0002.42% (+0.05)216,574,0002.37% (+0.17)200,550,0002.20% (-0.48)219,550,0002.68% 219,450,0002.68% (+0.03)217,400,0002.65% (-0.04)220,750,0002.69% (+0.04)217,407,8002.65% (-0.01)192,350,0002.66% 192,350,0002.66% 192,550,0002.66% (-0.29)192,850,0002.95% 192,350,0002.95% (+0.01)192,000,0002.94%
8นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์210,426,1242.31% 210,426,1242.31% 210,426,1242.31% 210,426,1242.31% 189,422,1242.31% 189,422,1242.31% 189,422,1242.31% (+0.03)187,278,8242.28% 187,278,8242.28% (+0.25)146,559,1602.03% 146,559,1602.03% 146,559,1602.03% (-0.22)146,559,1602.25% 146,559,1602.25% 146,559,1602.25%
9น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์206,241,7002.26% 206,241,7002.26% 206,241,7002.26% 206,241,7002.26% (-0.10)193,183,7802.36% 193,183,7802.36% 193,183,7802.36% 193,183,7802.36% 193,183,7802.36% (+0.32)147,315,5002.04% 147,315,5002.04% 147,315,5002.04% (-0.22)147,315,5002.26% 147,315,5002.26% 147,315,5002.26%
10นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์194,483,7002.13% 194,503,7002.13% 194,503,7002.13% (-0.01)195,313,7002.14% (+2.14)0 0 (-1.70)139,225,5001.70% 139,045,5001.70% 138,995,5001.70% (-0.22)138,995,5001.92% 138,995,5001.92% 138,995,5001.92% (-0.21)138,995,5002.13% 138,995,5002.13% (+0.01)138,695,5002.12%
11น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา0 0 0 0 (-2.23)183,000,0002.23% 183,000,0002.23% 183,000,0002.23% 183,000,0002.23% 183,000,0002.23% (-0.30)183,000,0002.53% 183,000,0002.53% 183,000,0002.53% (-0.17)176,000,0002.70% 176,000,0002.70% 176,000,0002.70%
12นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย0 0 0 0 0 0 (-1.95)160,000,0001.95% 160,000,0001.95% 160,000,0001.95% (-0.26)160,000,0002.21% 160,000,0002.21% 160,000,0002.21% (-0.24)160,000,0002.45% 160,000,0002.45% 160,000,0002.45%
13BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.78)146,235,2001.78% (+1.22)46,252,6000.56% 46,252,6000.56% (-0.08)46,252,6000.64% (+0.12)37,299,0000.52% 37,299,0000.52% (-0.05)37,299,0000.57% (+0.04)34,499,1000.53% (+0.53)0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.59)130,422,1641.59% (-0.23)149,464,2641.82% 149,464,2641.82% (-0.42)161,894,4642.24% (-0.35)187,207,0642.59% (-0.09)193,640,2442.68% (-0.14)184,168,0202.82% (+0.03)182,423,4202.79% (-0.01)182,591,6202.80%
15น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์0 0 0 0 0 0 (-1.44)117,820,0001.44% 117,800,0001.44% 117,765,0001.44% (-0.19)117,550,0001.63% 117,550,0001.63% 117,550,0001.63% (-0.17)117,280,0001.80% 117,280,0001.80% 117,256,0001.80%
16นาย ภากร วัชรสุรังค์0 0 0 0 0 0 (-1.37)112,000,0001.37% 112,000,0001.37% 112,000,0001.37% (-0.18)112,000,0001.55% 112,000,0001.55% 112,000,0001.55% (-0.17)112,000,0001.72% 112,000,0001.72% 112,000,0001.72%
17น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน0 0 0 0 0 0 (-1.11)91,293,6001.11% (-0.03)93,500,0001.14% (+0.43)58,070,1800.71% (-0.05)54,600,0000.76% 54,600,0000.76% (+0.01)54,500,0000.75% (-0.07)53,457,2000.82% 53,652,2000.82% (+0.05)50,000,0000.77%
18นาย สุวิช ปัญญาวีร์0 0 0 0 0 0 (-0.86)70,700,0000.86% (+0.01)69,500,0000.85% (+0.02)67,800,0000.83% (-0.09)66,300,0000.92% 66,300,0000.92% (+0.01)65,800,0000.91% (-0.09)65,400,0001.00% 65,400,0001.00% 65,100,0001.00%
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 0 0 0 0 0 (-0.75)61,383,4000.75% (-0.15)73,670,3000.90% (-0.07)79,897,0000.97% (-0.36)96,322,1001.33% 96,322,1001.33% 96,322,1001.33% (-0.15)96,322,1001.48% (-0.14)105,971,0001.62% (+1.62)0
20นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน0 0 0 0 0 0 (-0.73)59,500,0000.73% (+0.07)54,100,0800.66% 54,100,0800.66% (-0.05)51,200,0000.71% 51,000,0000.71% (+0.06)46,980,0000.65% (+0.01)41,900,0000.64% 41,700,0000.64% (+0.14)32,700,0000.50%
21บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.66)53,732,8000.66% 53,732,8000.66% 53,732,8000.66% (-0.08)53,732,8000.74% (-0.07)58,832,8000.81% 58,732,8000.81% (-0.17)64,232,8000.98% 64,232,8000.98% 64,232,8000.98%
22นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-0.56)45,777,1200.56% 45,777,1200.56% 45,777,1200.56% (-0.07)45,777,1200.63% (-0.14)55,618,4000.77% 55,618,4000.77% (-0.08)55,618,4000.85% 55,618,4000.85% 55,618,4000.85%
23นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์0 0 0 0 0 0 (-0.52)42,500,0000.52% 42,500,0000.52% (+0.52)0 (-0.53)38,500,0000.53% 38,500,0000.53% 38,500,0000.53% (+0.02)33,000,0000.51% 33,000,0000.51% 33,000,0000.51%
24บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.51)42,000,0000.51% 41,500,0000.51% (+0.01)41,000,0000.50% (+0.50)0 0 0 0 0 0
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท0 0 0 0 0 0 (-0.51)41,772,8000.51% (-0.32)67,789,0000.83% (-0.23)86,990,3001.06% (-0.14)86,990,3001.20% 86,990,3001.20% 86,990,3001.20% (+0.07)74,016,1001.13% (-0.14)83,160,6001.27% (+1.27)0
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 0 (-0.98)80,355,4610.98% (-1.45)199,530,9082.43% (-0.36)201,630,9002.79% (+0.06)197,317,1002.73% (+0.01)196,580,9802.72% (-0.31)197,869,3803.03% (+3.03)0 0
27กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)53,779,5000.66% (-0.20)70,528,0000.86% (-0.12)70,528,0000.98% 70,528,0000.98% 70,528,0000.98% (-0.10)70,528,0001.08% 70,528,0001.08% (+1.08)0
28น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)44,500,0000.54% 44,500,0000.54% (-0.02)40,500,0000.56% 40,500,0000.56% 40,500,0000.56% (+0.56)0 0 0
29STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)43,629,8690.53% (+0.03)41,399,3690.50% (-0.07)41,329,0690.57% 41,383,5690.57% (-0.02)42,369,1690.59% (+0.08)33,155,7840.51% 33,035,6800.51% (+0.51)0
30กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)39,146,5000.54% 39,146,5000.54% 39,146,5000.54% (-0.06)39,146,5000.60% 39,146,5000.60% (+0.60)0
31BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)39,109,6000.54% 39,109,6000.54% 39,109,6000.54% (-0.06)39,109,6000.60% (+0.09)33,309,6000.51% 33,309,6000.51%
32N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.00)195,596,5803.00% 195,596,5803.00%
33กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.59)38,651,2000.59% (-0.48)69,632,8001.07%
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.00)130,828,6002.00%
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.37)89,476,5001.37%
36กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.27)83,160,6001.27%
37HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)52,721,3000.81%
38กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)39,146,5000.60%
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)34,318,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า