คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DCC

บริษัท บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
เว๊บไซต์ www.dynastyceramic.com
ราคาหุ้น 2.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,527,947,776
No. ShareHolder (DCC) ข้อมูลประจำวันที่ 28/11/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,600,000,00024.51%3,360,000,000-
2นาย มารุต แสงศาสตรา480,000,0007.35%1,008,000,000-
3นาย มนต์รัก แสงศาสตรา480,000,0007.35%1,008,000,000-
4นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล330,900,0005.07%694,890,000-
5N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11195,596,5803.00%410,752,818-
6น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี192,350,0002.95%403,935,000-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED182,423,4202.79%383,089,182-
8น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา176,000,0002.70%369,600,000-
9นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย160,000,0002.45%336,000,000-
10น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์147,315,5002.26%309,362,550-
11นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์146,559,1602.25%307,774,236-
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด142,478,3502.18%299,204,535-
13นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์138,995,5002.13%291,890,550-
14น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์117,280,0001.80%246,288,000-
15นาย ภากร วัชรสุรังค์112,000,0001.72%235,200,000-
16นาย นครินทร์ แสงศาสตรา108,200,0001.66%227,220,000-
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ105,971,0001.62%222,539,100-
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท83,160,6001.27%174,637,260-
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว70,528,0001.08%148,108,800-
20นาย สุวิช ปัญญาวีร์65,400,0001.00%137,340,000-
21บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)64,232,8000.98%134,888,880-
22นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์55,618,4000.85%116,798,640-
23น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน53,652,2000.82%112,669,620-
24BBHISL NOMINEES LIMITED52,721,3000.81%110,714,730-
25นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน41,700,0000.64%87,570,000-
26กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ39,146,5000.60%82,207,650-
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล38,651,2000.59%81,167,520-
28BBHISL NOMINEES LIMITED34,499,1000.53%72,448,110-
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH33,309,6000.51%69,950,160-
30STATE STREET EUROPE LIMITED33,035,6800.51%69,374,928-
31นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์33,000,0000.51%69,300,000-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง