ข้อมูลหุ้น CWT

บริษัท บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-7880
โทรสาร 0-2703-7882
เว๊บไซต์ www.cwt.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน