ข้อมูลหุ้น CTW

บริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2745-6118-30
โทรสาร 0-2745-6131-32
เว๊บไซต์ www.ctw.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน