ข้อมูลหุ้น CSS

บริษัท บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2018-1111
โทรสาร 0-2018-1142
เว๊บไซต์ www.cssthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน