คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CSP

บริษัท บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
ที่อยู่ 475 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2291-6314-21
โทรสาร 0-2291-3828
เว๊บไซต์ www.cspsteel.com
ราคาหุ้น 2.52
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 496,172,384
No. ShareHolder (CSP) วันที่ 15/03/21 วันที่ 30/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 16/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด175,000,00035.27% 175,000,00035.27% 175,000,00035.27% 175,000,00035.27% 175,000,00035.27%
2นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46%
3นาง อรสา ชัยสุพัฒน์42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46% 42,000,0008.46%
4น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์39,341,4007.93% (+0.61)36,341,4007.32% 36,341,4007.32% 36,341,4007.32% (+0.14)35,632,4007.18%
5นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์31,408,5006.33% (-2.85)45,533,9009.18% (-0.11)46,093,7009.29% (+0.27)44,769,3009.02% (+0.43)42,606,3008.59%
6นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์30,300,0006.11% 30,300,0006.11% 30,300,0006.11% 30,300,0006.11% 30,300,0006.11%
7นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์30,000,0006.05% 30,000,0006.05% 30,000,0006.05% 30,000,0006.05% 30,000,0006.05%
8นาง พันธิภา ชิวธนาสุนทร10,000,0002.02% 10,000,0002.02% 10,000,0002.02% 10,000,0002.02% 10,000,0002.02%
9นาย ปลวัชร สัตยธรรม9,675,6001.95% (+0.82)5,585,6001.13% (+0.02)5,483,9001.11% (+0.21)4,454,0000.90% (+0.02)4,358,3000.88%
10นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)8,721,5001.76% (+1.76)0 0 0 0
11นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต0 (-1.69)8,400,0001.69% 8,400,0001.69% (+0.02)8,300,0001.67% (+0.07)7,924,3001.60%
12นาง วิมลรัตน์ บูรีจิตตินันท์0 (-1.49)7,380,0001.49% 7,380,0001.49% 7,380,0001.49% 7,380,0001.49%
13นาย กสิณ ชิวธนาสุนทร0 (-0.81)4,000,1000.81% 4,000,1000.81% 4,000,1000.81% 4,000,1000.81%
14นาย พงษ์เทพ แซ่จัง0 (-0.61)3,029,9000.61% 3,029,9000.61% 3,029,9000.61% (+0.61)0
15นาย ธนภณ ทรัพย์อำไพกุล0 (-0.52)2,596,0000.52% 2,596,0000.52% (+0.52)0 0
16นาย พรเลิศ พรศาศวัต0 0 0 0 (-0.76)3,757,6500.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง