ข้อมูลหุ้น CSC

บริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2533-0450-9
โทรสาร 0-2974-1114
เว๊บไซต์ www.crownseal.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน