คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CRYSTAL

บริษัท
ตลาด
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว๊บไซต์
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 389,969,082
No. ShareHolder (CRYSTAL) วันที่ 01/08/19 วันที่ 03/04/19 วันที่ 07/08/18 วันที่ 21/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทเบญจกิจพัฒนา จำกัด80,723,60020.70% 80,723,60020.70% (+20.70)0 0
2สำนักงานประกันสังคม75,331,40019.32% (+0.08)75,031,40019.24% (+0.33)73,766,40018.91% (-0.05)73,946,40018.96%
3บริษัทเกียรติสหมิตร จำกัด39,000,00010.00% 39,000,00010.00% (+10.00)0 0
4บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,628,3006.06% (+0.02)23,574,9006.04% (+6.04)0 0
5บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 420,563,9005.27% (-0.22)21,402,7005.49% (+5.49)0 0
6บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,637,1005.04% (+0.21)18,822,7004.83% (+4.83)0 0
7บริษัทกรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)18,629,5004.78% 18,629,5004.78% (+4.78)0 0
8บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,641,0003.75% 14,641,0003.75% (+3.75)0 0
9ธนาคารออมสิน14,242,0003.65% 14,242,0003.65% 14,242,0003.65% 14,242,0003.65%
10กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม4,922,4001.26% (+1.26)0 (-1.26)4,922,4001.26% (+1.26)0
11กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม0 (-1.26)4,922,4001.26% (+1.26)0 (-1.26)4,922,4001.26%
12บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด0 0 (-20.00)78,000,00020.00% 78,000,00020.00%
13บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด0 0 (-10.00)39,000,00010.00% 39,000,00010.00%
14บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-6.49)25,303,2006.49% (+0.38)23,844,9006.11%
15บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 (-6.27)24,455,3006.27% (+0.50)22,499,4005.77%
16บริษัท กรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-4.78)18,629,5004.78% 18,629,5004.78%
17บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.75)14,641,0003.75% 14,641,0003.75%
18บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.14)12,262,5003.14% (-1.22)16,998,4004.36%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง