คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CRC

บริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2650-3600
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.centralretail.com/
ราคาหุ้น 26.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,030,476,013
No. ShareHolder (CRC) วันที่ 09/07/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 13/02/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด2,114,284,89035.06% 2,114,284,89035.06% (+35.06)0
2HAWTHORN RESOURCES LIMITED251,714,3004.17% 251,714,3004.17% (+4.17)0
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED244,031,9934.05% (-0.14)252,455,6014.19% (+4.19)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด164,489,0342.73% (+0.82)115,147,8901.91% (+1.91)0
5สำนักงานประกันสังคม130,020,1662.16% (+0.25)115,450,6661.91% (+0.54)82,392,8661.37%
6นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์72,812,3791.21% 72,812,3791.21% 72,812,3791.21%
7STATE STREET EUROPE LIMITED63,488,2411.05% (-0.53)95,145,4641.58% (+1.58)0
8นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์55,928,1150.93% 56,187,1150.93% 55,789,9150.93%
9นาย พิชัย จิราธิวัฒน์53,227,4620.88% 53,227,4620.88% (+0.01)52,488,4620.87%
10นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์52,237,6030.87% 52,237,6030.87% (+0.87)0
11UBS AG SINGAPORE BRANCH48,443,9160.80% (-0.10)54,049,4250.90% (+0.90)0
12DBS BANK LTD47,736,1960.79% 47,736,1960.79% (+0.79)0
13น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์46,936,6330.78% 46,841,6330.78% (+0.78)0
14นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์46,109,8700.76% 46,109,8700.76% (+0.76)0
15นาง ณัฐธีรา บุญศรี45,240,9830.75% 45,240,9830.75% (+0.75)0
16นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์44,895,9870.74% 44,895,9870.74% (+0.74)0
17นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์44,520,4620.74% 44,520,4620.74% (+0.74)0
18นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์43,850,6210.73% 43,850,6210.73% (+0.73)0
19นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์43,804,1210.73% 43,804,1210.73% (+0.73)0
20น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ42,613,8000.71% 42,613,8000.71% (+0.71)0
21นาง สมกมล เวชชาชีวะ41,713,5760.69% 41,713,5760.69% (+0.69)0
22นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์41,690,9430.69% 41,690,9430.69% (+0.69)0
23นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์41,690,9430.69% 41,690,9430.69% (+0.69)0
24นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์41,687,4430.69% 41,687,4430.69% (+0.69)0
25นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์41,687,4430.69% 41,687,4430.69% (+0.69)0
26นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์40,070,2490.66% 40,070,2490.66% (+0.66)0
27EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH39,837,1350.66% 39,837,1350.66% (+0.66)0
28นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์38,835,0330.64% 38,835,0330.64% (+0.64)0
29นาย ทศ จิราธิวัฒน์38,461,6000.64% 38,461,6000.64% (+0.64)0
30นาง อรณี จิราธิวัฒน์37,547,0680.62% 37,547,0680.62% (+0.62)0
31นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์33,748,8430.56% 33,748,8430.56% (+0.56)0
32นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล31,463,8140.52% (-0.01)31,813,8140.53% (+0.53)0
33นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์31,073,9060.52% 31,073,9060.52% (+0.52)0
34น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์30,580,7740.51% (+0.51)0 0
35น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล30,510,6760.51% (-0.01)31,490,6760.52% (+0.52)0
36CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-0.51)30,545,8610.51% (+0.51)0
37GIC PRIVATE LIMITED0 (-0.51)30,512,3580.51% (+0.51)0
38บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด0 0 (-32.25)1,945,184,89032.25%
39MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC0 0 (-6.16)371,272,3396.16%
40บริษัท ฮอร์ธอร์น รี ซอร์เซส จำกัด0 0 (-4.17)251,714,3004.17%
41บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-1.69)102,143,7401.69%
42CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED0 0 (-1.41)84,877,1001.41%
43UBS SECURITIES PTE LTD0 0 (-1.31)79,220,5001.31%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง