ข้อมูลหุ้น CRC

บริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2650-3600
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.centralretail.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน