ข้อมูลหุ้น CRANE

บริษัท บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 22 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2715-0000
โทรสาร 0-2715-0055
เว๊บไซต์ www.chukai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน