คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPTGF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.ktam.co.th
ราคาหุ้น 9.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 967,051,669
No. ShareHolder (CPTGF) วันที่ 03/03/21 วันที่ 02/12/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 02/12/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 03/04/19 วันที่ 30/11/18 วันที่ 31/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)301,333,30031.16% 301,333,30031.16% 301,333,30031.16% 301,333,30031.16% 301,333,30031.16% 301,333,30031.16% (-2.17)322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33%
2ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)94,469,1009.77% 94,469,1009.77% 94,469,1009.77% 94,469,1009.77% 94,469,1009.77% 94,469,1009.77% 94,469,1009.77% (-0.16)96,000,7009.93% 96,000,7009.93% 96,000,7009.93% 96,000,7009.93%
3สำนักงานประกันสังคม83,371,9008.62% 83,371,9008.62% (+0.06)82,751,0008.56% (-0.09)83,632,2008.65% 83,632,2008.65% 83,632,2008.65% (-0.84)91,804,3009.49% (-0.22)93,917,4009.71% (-0.73)100,956,30010.44% (+0.02)100,762,20010.42% (+0.02)100,557,20010.40%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED51,360,2005.31% 51,360,2005.31% (+0.06)50,770,6005.25% (+0.03)50,503,0005.22% 50,503,0005.22% 50,503,0005.22% (+5.22)0 0 0 0 0
5ธนาคารออมสิน49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09%
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68%
7PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND34,672,7003.59% (-0.30)37,584,4003.89% 37,584,4003.89% 37,584,4003.89% 37,584,4003.89% 37,584,4003.89% (+0.94)28,560,4002.95% 28,560,4002.95% (+2.95)0 0 0
8กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% (+3.08)0 0 0 0 0 0 0
9KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND22,730,1002.35% (+0.26)20,211,7002.09% (+0.01)20,091,7002.08% 20,091,7002.08% 20,091,7002.08% (+0.15)18,662,3001.93% (+1.93)0 0 0 0 0
10บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80%
11กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 (-3.08)29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% (+0.01)29,713,6003.07% (+0.01)29,597,3003.06%
12บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-5.22)50,503,0005.22% 50,503,0005.22% 50,503,0005.22% (-0.11)51,503,0005.33% 51,503,0005.33%
13บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.49)14,400,0001.49% (+1.49)0 0 0 0
14กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 10 0 0 0 0 0 0 (-1.56)15,082,6001.56% (+0.11)14,038,2001.45% 14,037,2001.45% 14,037,2001.45%
15CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.79)36,674,6003.79% (-0.49)41,401,4004.28% 41,401,4004.28%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง