คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPTGF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.ktam.co.th
ราคาหุ้น 12.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 967,096,610
No. ShareHolder (CPTGF) วันที่ 02/12/19 วันที่ 03/04/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 30/11/18 วันที่ 31/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33% 322,333,30033.33%
2ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)94,469,1009.77% (-0.16)96,000,7009.93% 96,000,7009.93% 96,000,7009.93% 96,000,7009.93%
3สำนักงานประกันสังคม91,804,3009.49% (-0.95)100,956,30010.44% (+0.73)93,917,4009.71% (-0.71)100,762,20010.42% (+0.02)100,557,20010.40%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)50,503,0005.22% 50,503,0005.22% 50,503,0005.22% (-0.11)51,503,0005.33% 51,503,0005.33%
5ธนาคารออมสิน49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09% 49,261,0005.09%
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68% 45,237,2004.68%
7กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส29,821,9003.08% 29,821,9003.08% 29,821,9003.08% (+0.01)29,713,6003.07% (+0.01)29,597,3003.06%
8PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND28,560,4002.95% (+2.95)0 (-2.95)28,560,4002.95% (+2.95)0 0
9บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80% 17,446,8001.80%
10บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED14,400,0001.49% (+1.49)0 0 0 0
11CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 (-3.79)36,674,6003.79% (+3.79)0 (-4.28)41,401,4004.28% 41,401,4004.28%
12กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 10 (-1.45)14,038,2001.45% (-0.11)15,082,6001.56% (+0.11)14,037,2001.45% 14,037,2001.45%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง