คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPNREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1660
โทรสาร 0-2667-5590
เว๊บไซต์ www.cpnreit.com
ราคาหุ้น 35.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,212,520,367
No. ShareHolder (CPNREIT) วันที่ 12/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69%
2กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส75,513,7003.41% (+0.41)66,373,5003.00% (+0.61)52,779,4002.39%
3ธนาคาร ออมสิน68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07%
4MRS. ARUNEE CHAN40,845,8001.85% (-0.01)41,145,8001.86% (-0.04)42,145,8001.90%
5AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P39,378,8021.78% 39,378,8021.78% (-0.14)42,535,8021.92%
6บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,038,3521.63% (-0.06)37,367,9521.69% 37,367,9521.69%
7กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์34,672,7001.57% (+0.08)32,872,7001.49% (+0.09)30,972,7001.40%
8HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50%
9บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)32,530,3001.47% (+0.01)32,406,3001.46% (+0.05)31,196,4001.41%
10กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์25,263,2691.14% (+0.20)20,825,0070.94% (+0.10)18,532,3070.84%
11MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC23,137,1581.05% (+0.02)22,837,1581.03% 22,837,1581.03%
12บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,099,5001.04% 23,099,5001.04% 23,099,5001.04%
13กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์23,037,9011.04% 23,037,9011.04% 23,037,9011.04%
14บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,700,0000.98% (-0.05)22,791,1001.03% (-0.16)26,279,0001.19%
15GIC PRIVATE LIMITED18,368,5370.83% 18,368,5370.83% (-0.44)28,178,5371.27%
16บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,000,0000.81% 18,000,0000.81% 18,000,0000.81%
17HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED17,597,2090.80% 17,597,2090.80% 17,597,2090.80%
18บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,657,6000.75% 16,657,6000.75% 16,657,6000.75%
19CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG16,500,0000.75% 16,500,0000.75% (+0.75)0
20บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,640,9970.71% (-0.01)15,870,9970.72% 15,870,9970.72%
21CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND15,197,0750.69% 15,197,0750.69% 15,197,0750.69%
22นาย พิชัย กัญจนาภรณ์14,285,0000.65% (+0.03)13,810,0000.62% 13,750,0000.62%
23BBHISL NOMINEES LIMITED13,750,0000.62% 13,750,0000.62% (+0.62)0
24STATE STREET EUROPE LIMITED13,455,2250.61% (-0.07)15,152,4100.68% (+0.15)11,775,3100.53%
25มหาวิทยาลัยมหิดล12,847,6760.58% 12,847,6760.58% (-0.06)14,097,6760.64%
26กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์11,968,2380.54% 11,968,2380.54% (-0.06)13,188,1380.60%
27กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 (-0.51)11,285,5000.51% (-0.03)11,980,9000.54%
28CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG0 0 (-1.01)22,300,0001.01%
29HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.60)13,350,0000.60%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง