คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPNREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1660
โทรสาร 0-2667-5590
เว๊บไซต์ www.cpnreit.com
ราคาหุ้น 24.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,212,520,367
No. ShareHolder (CPNREIT) วันที่ 27/05/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 22/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69%
2กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส75,766,1003.42% (-0.04)76,556,6003.46% (+0.05)75,513,7003.41% (-0.05)76,556,6003.46% 76,556,6003.46% (+0.46)66,373,5003.00% (+0.61)52,779,4002.39%
3ธนาคาร ออมสิน68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED51,198,3002.31% (+0.98)29,360,6001.33% (+1.33)0 0 0 0 0
5สำนักงานประกันสังคม50,507,3002.28% (+0.08)48,617,7002.20% (+2.20)0 0 0 0 0
6กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible47,056,0002.13% (+2.13)0 0 0 0 0 0
7MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC39,923,8581.80% (+0.04)39,043,8581.76% (+0.71)23,137,1581.05% (+0.26)17,490,1580.79% (-0.09)19,517,1580.88% (-0.15)22,837,1581.03% 22,837,1581.03%
8PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND31,550,3751.43% (-0.11)34,110,0751.54% (+1.54)0 (-1.67)36,999,5751.67% (+1.67)0 0 0
9AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 128,378,8021.28% 28,378,8021.28% (+1.28)0 (-1.78)39,378,8021.78% 39,378,8021.78% (+1.78)0 0
10กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์27,862,2691.26% (+0.03)27,183,9691.23% (+0.09)25,263,2691.14% (-0.22)30,195,5691.36% (-0.15)33,510,4691.51% (+0.57)20,825,0070.94% (+0.10)18,532,3070.84%
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส25,258,9001.14% 25,258,9001.14% (+1.14)0 (-0.99)21,967,1000.99% (+0.27)15,883,4000.72% (+0.72)0 0
12บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,368,3001.01% 22,368,3001.01% (-0.03)23,099,5001.04% (-0.08)24,868,3001.12% 24,868,3001.12% (+0.08)23,099,5001.04% 23,099,5001.04%
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,578,5520.93% (-0.05)21,578,5520.98% (-0.65)36,038,3521.63% (+0.50)24,938,5521.13% (-0.34)32,438,3521.47% (-0.22)37,367,9521.69% 37,367,9521.69%
14บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)18,366,1000.83% 18,366,1000.83% (+0.83)0 (-0.79)17,444,5000.79% (-0.02)18,016,3000.81% (+0.81)0 0
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล18,247,1000.82% (-0.23)23,142,6001.05% (+1.05)0 (-0.75)16,538,1000.75% (+0.12)13,912,2000.63% (+0.63)0 0
16บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,540,8000.79% (-0.04)18,270,8000.83% (-0.15)21,700,0000.98% (+0.10)19,400,0000.88% (-0.01)19,691,4000.89% (-0.14)22,791,1001.03% (-0.16)26,279,0001.19%
17STATE STREET EUROPE LIMITED15,688,7350.71% (+0.71)0 (-0.61)13,455,2250.61% (+0.10)11,384,2350.51% (-0.09)13,194,6350.60% (-0.08)15,152,4100.68% (+0.15)11,775,3100.53%
18กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I14,916,9000.67% (+0.15)11,595,5000.52% (+0.52)0 (-0.64)14,208,7000.64% (+0.04)13,175,9000.60% (+0.09)11,285,5000.51% (-0.03)11,980,9000.54%
19นาย พิชัย กัญจนาภรณ์13,750,0000.62% (-0.24)19,078,2000.86% (+0.21)14,285,0000.65% (-0.23)19,367,6000.88% (+0.02)19,013,6000.86% (+0.24)13,810,0000.62% 13,750,0000.62%
20กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้13,435,9040.61% (+0.08)11,796,5040.53% (+0.53)0 0 0 0 0
21CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG13,313,4000.60% 13,313,4000.60% (-0.15)16,500,0000.75% (+0.15)13,243,0000.60% 13,243,0000.60% (-0.15)16,500,0000.75% (+0.75)0
22บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,612,1970.57% 12,612,1970.57% (-0.14)15,640,9970.71% (+0.11)13,312,1970.60% 13,312,1970.60% (-0.12)15,870,9970.72% 15,870,9970.72%
23กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์12,452,2010.56% 12,452,2010.56% (-0.48)23,037,9011.04% (+0.37)14,923,6010.67% (-0.27)20,808,4010.94% (-0.10)23,037,9011.04% 23,037,9011.04%
24กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,784,7000.53% 11,784,7000.53% (+0.53)0 0 0 0 0
25มหาวิทยาลัยมหิดล11,664,8760.53% 11,664,8760.53% (-0.05)12,847,6760.58% (+0.58)0 0 (-0.58)12,847,6760.58% (-0.06)14,097,6760.64%
26กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์11,474,0000.52% (-0.05)12,535,0000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
27กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-2.13)47,106,0002.13% (+0.56)34,672,7001.57% (-0.61)48,262,7002.18% (-0.10)50,362,7002.28% (+0.79)32,872,7001.49% (+0.09)30,972,7001.40%
28MRS. ARUNEE CHAN0 0 (-1.85)40,845,8001.85% (+0.28)34,740,2001.57% (-0.15)37,960,2001.72% (-0.14)41,145,8001.86% (-0.04)42,145,8001.90%
29AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 (-1.78)39,378,8021.78% (+1.78)0 0 (-1.78)39,378,8021.78% (-0.14)42,535,8021.92%
30HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU0 0 (-1.50)33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50%
31บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.47)32,530,3001.47% (+0.90)12,638,5000.57% 12,638,5000.57% (-0.89)32,406,3001.46% (+0.05)31,196,4001.41%
32GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-0.83)18,368,5370.83% (+0.83)0 0 (-0.83)18,368,5370.83% (-0.44)28,178,5371.27%
33บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.81)18,000,0000.81% (+0.81)0 0 (-0.81)18,000,0000.81% 18,000,0000.81%
34HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED0 0 (-0.80)17,597,2090.80% (+0.26)11,927,0090.54% (-0.21)16,613,8090.75% (-0.05)17,597,2090.80% 17,597,2090.80%
35บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.75)16,657,6000.75% (+0.16)13,153,0000.59% 13,153,0000.59% (-0.16)16,657,6000.75% 16,657,6000.75%
36CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 (-0.69)15,197,0750.69% (+0.69)0 0 (-0.69)15,197,0750.69% 15,197,0750.69%
37BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 (-0.62)13,750,0000.62% (+0.62)0 0 (-0.62)13,750,0000.62% (+0.62)0
38กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์0 0 (-0.54)11,968,2380.54% (+0.54)0 (-0.52)11,458,2380.52% (-0.02)11,968,2380.54% (-0.06)13,188,1380.60%
39Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-1.44)31,891,6751.44% (+1.44)0 0
40CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG0 0 0 0 0 0 (-1.01)22,300,0001.01%
41HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.60)13,350,0000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง