คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPNREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1660
โทรสาร 0-2667-5590
เว๊บไซต์ www.cpnreit.com
ราคาหุ้น 18.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,212,520,367
No. ShareHolder (CPNREIT) วันที่ 25/11/20 วันที่ 27/05/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 22/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69% 590,521,68626.69%
2กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล72,397,0003.27% (+3.27)0 0 0 0 0 0 0
3ธนาคาร ออมสิน68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07% 68,004,8333.07%
4สำนักงานประกันสังคม59,355,4002.68% (+0.40)50,507,3002.28% (+0.08)48,617,7002.20% (+2.20)0 0 0 0 0
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED52,426,4002.37% (+0.06)51,198,3002.31% (+0.98)29,360,6001.33% (+1.33)0 0 0 0 0
6กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible49,996,8002.26% (+0.13)47,056,0002.13% (+2.13)0 0 0 0 0 0
7MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC39,931,3581.80% 39,923,8581.80% (+0.04)39,043,8581.76% (+0.97)17,490,1580.79% (-0.09)19,517,1580.88% (-0.17)23,137,1581.05% (+0.02)22,837,1581.03% 22,837,1581.03%
8PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND37,781,2751.71% (+0.28)31,550,3751.43% (-0.11)34,110,0751.54% (-0.13)36,999,5751.67% (+1.67)0 0 0 0
9กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์29,748,7691.34% (+0.08)27,862,2691.26% (+0.03)27,183,9691.23% (-0.13)30,195,5691.36% (-0.15)33,510,4691.51% (+0.37)25,263,2691.14% (+0.20)20,825,0070.94% (+0.10)18,532,3070.84%
10AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 128,378,8021.28% 28,378,8021.28% 28,378,8021.28% (-0.50)39,378,8021.78% 39,378,8021.78% (+1.78)0 0 0
11บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,068,3001.04% (+0.03)22,368,3001.01% 22,368,3001.01% (-0.11)24,868,3001.12% 24,868,3001.12% (+0.08)23,099,5001.04% 23,099,5001.04% 23,099,5001.04%
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส21,172,4000.96% (-0.18)25,258,9001.14% 25,258,9001.14% (+0.15)21,967,1000.99% (+0.27)15,883,4000.72% (+0.72)0 0 0
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,278,5520.92% (-0.01)20,578,5520.93% (-0.05)21,578,5520.98% (-0.15)24,938,5521.13% (-0.34)32,438,3521.47% (-0.16)36,038,3521.63% (-0.06)37,367,9521.69% 37,367,9521.69%
14บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)18,366,1000.83% 18,366,1000.83% 18,366,1000.83% (+0.04)17,444,5000.79% (-0.02)18,016,3000.81% (+0.81)0 0 0
15บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,640,8000.80% (+0.01)17,540,8000.79% (-0.04)18,270,8000.83% (-0.05)19,400,0000.88% (-0.01)19,691,4000.89% (-0.09)21,700,0000.98% (-0.05)22,791,1001.03% (-0.16)26,279,0001.19%
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล16,309,6000.74% (-0.08)18,247,1000.82% (-0.23)23,142,6001.05% (+0.30)16,538,1000.75% (+0.12)13,912,2000.63% (+0.63)0 0 0
17กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้14,980,9040.68% (+0.07)13,435,9040.61% (+0.08)11,796,5040.53% (+0.53)0 0 0 0 0
18กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I14,791,9000.67% 14,916,9000.67% (+0.15)11,595,5000.52% (-0.12)14,208,7000.64% (+0.04)13,175,9000.60% (+0.60)0 (-0.51)11,285,5000.51% (-0.03)11,980,9000.54%
19STATE STREET EUROPE LIMITED13,636,3350.62% (-0.09)15,688,7350.71% (+0.71)0 (-0.51)11,384,2350.51% (-0.09)13,194,6350.60% (-0.01)13,455,2250.61% (-0.07)15,152,4100.68% (+0.15)11,775,3100.53%
20CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG13,313,4000.60% 13,313,4000.60% 13,313,4000.60% 13,243,0000.60% 13,243,0000.60% (-0.15)16,500,0000.75% 16,500,0000.75% (+0.75)0
21กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์13,068,5010.59% (+0.03)12,452,2010.56% 12,452,2010.56% (-0.11)14,923,6010.67% (-0.27)20,808,4010.94% (-0.10)23,037,9011.04% 23,037,9011.04% 23,037,9011.04%
22บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,612,1970.57% 12,612,1970.57% 12,612,1970.57% (-0.03)13,312,1970.60% 13,312,1970.60% (-0.11)15,640,9970.71% (-0.01)15,870,9970.72% 15,870,9970.72%
23กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF11,784,7000.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0 0
24มหาวิทยาลัยมหิดล11,664,8760.53% 11,664,8760.53% 11,664,8760.53% (+0.53)0 0 (-0.58)12,847,6760.58% 12,847,6760.58% (-0.06)14,097,6760.64%
25กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 (-3.42)75,766,1003.42% (-0.04)76,556,6003.46% 76,556,6003.46% 76,556,6003.46% (+0.05)75,513,7003.41% (+0.41)66,373,5003.00% (+0.61)52,779,4002.39%
26นาย พิชัย กัญจนาภรณ์0 (-0.62)13,750,0000.62% (-0.24)19,078,2000.86% (-0.02)19,367,6000.88% (+0.02)19,013,6000.86% (+0.21)14,285,0000.65% (+0.03)13,810,0000.62% 13,750,0000.62%
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.53)11,784,7000.53% 11,784,7000.53% (+0.53)0 0 0 0 0
28กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์0 (-0.52)11,474,0000.52% (-0.05)12,535,0000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
29กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 (-2.13)47,106,0002.13% (-0.05)48,262,7002.18% (-0.10)50,362,7002.28% (+0.71)34,672,7001.57% (+0.08)32,872,7001.49% (+0.09)30,972,7001.40%
30MRS. ARUNEE CHAN0 0 0 (-1.57)34,740,2001.57% (-0.15)37,960,2001.72% (-0.13)40,845,8001.85% (-0.01)41,145,8001.86% (-0.04)42,145,8001.90%
31HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU0 0 0 (-1.50)33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50% 33,261,7561.50%
32บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.59)13,153,0000.59% 13,153,0000.59% (-0.16)16,657,6000.75% 16,657,6000.75% 16,657,6000.75%
33บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.57)12,638,5000.57% 12,638,5000.57% (-0.90)32,530,3001.47% (+0.01)32,406,3001.46% (+0.05)31,196,4001.41%
34HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED0 0 0 (-0.54)11,927,0090.54% (-0.21)16,613,8090.75% (-0.05)17,597,2090.80% 17,597,2090.80% 17,597,2090.80%
35Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-1.44)31,891,6751.44% (+1.44)0 0 0
36กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์0 0 0 0 (-0.52)11,458,2380.52% (-0.02)11,968,2380.54% 11,968,2380.54% (-0.06)13,188,1380.60%
37AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 (-1.78)39,378,8021.78% 39,378,8021.78% (-0.14)42,535,8021.92%
38GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 (-0.83)18,368,5370.83% 18,368,5370.83% (-0.44)28,178,5371.27%
39บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.81)18,000,0000.81% 18,000,0000.81% 18,000,0000.81%
40CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 (-0.69)15,197,0750.69% 15,197,0750.69% 15,197,0750.69%
41BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 (-0.62)13,750,0000.62% 13,750,0000.62% (+0.62)0
42CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG0 0 0 0 0 0 0 (-1.01)22,300,0001.01%
43HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)13,350,0000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง