ข้อมูลหุ้น CPN

บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2264-5593
เว๊บไซต์ www.centralpattana.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน