คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPN

บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2264-5593
เว๊บไซต์ www.cpn.co.th
ราคาหุ้น 60.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,488,149,409
No. ShareHolder (CPN) วันที่ 15/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด272,728,7886.08% (-0.09)276,725,9276.17%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED144,153,7813.21% (+3.21)0
4STATE STREET EUROPE LIMITED135,862,9153.03% (+0.70)104,761,7482.33%
5สำนักงานประกันสังคม96,145,2002.14% (+0.44)76,315,0001.70%
6BBHISL NOMINEES LIMITED25,345,3410.56% (+0.56)0
7BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG79,490,0201.77% (-0.29)92,490,0202.06%
8CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH74,906,5601.67% (-0.05)77,344,1601.72%
9UBS AG SINGAPORE BRANCH65,893,6001.47% (+0.26)54,516,0001.21%
10BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC57,850,6481.29% (-0.09)61,850,6481.38%
11นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,572,4001.10% 49,572,4001.10%
12NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC42,954,5760.96% (-0.45)63,102,9711.41%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED42,173,8790.94% (+0.11)37,160,8600.83%
14นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
15นาย ทศ จิราธิวัฒน์42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
16THE BANK OF NEW YORK MELLON38,886,7300.87% (-0.47)60,018,9421.34%
17Deutsche Bank AG Singapore PWM33,399,3820.74% 33,399,3820.74%
18นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์32,591,4000.73% 32,591,4000.73%
19นาย พิชัย จิราธิวัฒน์30,125,8000.67% 30,125,8000.67%
20นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์28,346,4000.63% 28,346,4000.63%
21นาง รัตนา นรพัลลภ27,601,9000.62% (+0.01)27,572,9000.61%
22นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์27,105,4000.60% 27,105,4000.60%
23นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์27,085,4000.60% 27,085,4000.60%
24นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์26,764,6000.60% 26,764,6000.60%
25นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์26,549,6000.59% 26,549,6000.59%
26นาง ณัฐธีรา บุญศรี26,198,3000.58% 26,198,3000.58%
27MRS. ARUNEE CHAN26,172,5400.58% 26,172,5400.58%
28นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์26,130,8000.58% 26,130,8000.58%
29นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
30นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
31นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
32นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์24,335,8000.54% 24,325,8000.54%
33นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
34นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
35นาง สมกมล เวชชาชีวะ24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
36นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
37DBS BANK LTD23,064,0000.51% (+0.51)0
38นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์22,645,9000.50% 22,645,9000.50%
39HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.94)42,327,3410.94%
40STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-1.32)59,281,0631.32%
41CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.99)44,386,2430.99%
เซ็นทรัลพัฒนา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET20,963,519,853
2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)DTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET1,352,416,796
3บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET1,301,252,000
4บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET65,812,500
Total23,683,001,149
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง