คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPN

บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2264-5593
เว๊บไซต์ www.centralpattana.co.th
ราคาหุ้น 53.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,488,149,409
No. ShareHolder (CPN) วันที่ 05/03/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด280,015,1346.24% (-0.27)292,136,1366.51% (+0.43)272,728,7886.08% (-0.09)276,725,9276.17%
3BBHISL NOMINEES LIMITED100,249,7002.23% (+0.97)56,511,1001.26% (+0.70)25,345,3410.56% (+0.56)0
4สำนักงานประกันสังคม96,900,8002.16% (-0.39)114,640,7002.55% (+0.41)96,145,2002.14% (+0.44)76,315,0001.70%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED96,395,6892.15% (-0.44)116,097,7812.59% (-0.62)144,153,7813.21% (+3.21)0
6STATE STREET EUROPE LIMITED79,418,4491.77% (-0.64)107,956,5252.41% (-0.62)135,862,9153.03% (+0.70)104,761,7482.33%
7นาย นิติ โอสถานุเคราะห์77,050,3001.72% 77,050,3001.72% (+0.62)49,572,4001.10% 49,572,4001.10%
8BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC57,968,6481.29% 57,968,6481.29% 57,850,6481.29% (-0.09)61,850,6481.38%
9UBS AG SINGAPORE BRANCH56,016,0001.25% (-0.22)65,893,6001.47% 65,893,6001.47% (+0.26)54,516,0001.21%
10CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH50,146,2001.12% (+1.12)0 0 0
11CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 (-1.64)73,506,5601.64% (-0.03)74,906,5601.67% (-0.05)77,344,1601.72%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-1.34)59,945,0001.34% (+0.47)38,886,7300.87% (-0.47)60,018,9421.34%
13BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG0 (-1.10)49,490,0201.10% (-0.67)79,490,0201.77% (-0.29)92,490,0202.06%
14นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.94)42,297,8950.94% 42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
15นาย ทศ จิราธิวัฒน์0 (-0.94)42,145,8950.94% 42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
16Deutsche Bank AG Singapore PWM0 (-0.74)33,399,3820.74% 33,399,3820.74% 33,399,3820.74%
17นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์0 (-0.73)32,591,4000.73% 32,591,4000.73% 32,591,4000.73%
18LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 (-0.68)30,700,0000.68% (+0.68)0 0
19นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.68)30,599,6000.68% (+0.09)26,549,6000.59% 26,549,6000.59%
20MRS. ARUNEE CHAN0 (-0.64)28,698,5400.64% (+0.06)26,172,5400.58% 26,172,5400.58%
21นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.63)28,366,4000.63% 28,346,4000.63% 28,346,4000.63%
22นาย พิชัย จิราธิวัฒน์0 (-0.62)27,892,3500.62% (-0.05)30,125,8000.67% 30,125,8000.67%
23นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์0 (-0.62)27,837,7500.62% (+0.02)27,085,4000.60% 27,085,4000.60%
24นาง รัตนา นรพัลลภ0 (-0.62)27,630,9000.62% 27,601,9000.62% (+0.01)27,572,9000.61%
25นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์0 (-0.61)27,380,8000.61% (+0.01)27,105,4000.60% 27,105,4000.60%
26นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์0 (-0.60)26,764,6000.60% 26,764,6000.60% 26,764,6000.60%
27HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU0 (-0.59)26,565,1000.59% (+0.59)0 0
28นาง ณัฐธีรา บุญศรี0 (-0.58)26,198,3000.58% 26,198,3000.58% 26,198,3000.58%
29นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.58)26,130,8000.58% 26,130,8000.58% 26,130,8000.58%
30นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์0 (-0.57)25,771,4000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
31นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.57)25,589,6000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
32นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์0 (-0.57)25,589,6000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
33นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์0 (-0.54)24,335,8000.54% 24,335,8000.54% 24,325,8000.54%
34นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์0 (-0.54)24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
35นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์0 (-0.54)24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
36นาง สมกมล เวชชาชีวะ0 (-0.54)24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
37นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.54)24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
38DBS BANK LTD0 (-0.51)23,000,0000.51% 23,064,0000.51% (+0.51)0
39นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์0 (-0.50)22,645,9000.50% 22,645,9000.50% 22,645,9000.50%
40NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-0.96)42,954,5760.96% (-0.45)63,102,9711.41%
41SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.94)42,173,8790.94% (+0.11)37,160,8600.83%
42HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-0.94)42,327,3410.94%
43STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 (-1.32)59,281,0631.32%
44CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.99)44,386,2430.99%
เซ็นทรัลพัฒนา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET12,770,755,478
2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด .CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET2,236,732,237
3บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)DUSIT -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET1,350,716,376
4บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET1,343,916,000
5บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET65,250,000
Total17,767,370,090
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง