คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPN

บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2264-5593
เว๊บไซต์ www.centralpattana.co.th
ราคาหุ้น 49.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,488,149,409
No. ShareHolder (CPN) วันที่ 29/05/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21% 1,176,343,96026.21%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด292,136,1366.51% (+0.43)272,728,7886.08% (-0.09)276,725,9276.17%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED116,097,7812.59% (-0.62)144,153,7813.21% (+3.21)0
4สำนักงานประกันสังคม114,640,7002.55% (+0.41)96,145,2002.14% (+0.44)76,315,0001.70%
5STATE STREET EUROPE LIMITED107,956,5252.41% (-0.62)135,862,9153.03% (+0.70)104,761,7482.33%
6นาย นิติ โอสถานุเคราะห์77,050,3001.72% (+0.62)49,572,4001.10% 49,572,4001.10%
7CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH73,506,5601.64% (-0.03)74,906,5601.67% (-0.05)77,344,1601.72%
8UBS AG SINGAPORE BRANCH65,893,6001.47% 65,893,6001.47% (+0.26)54,516,0001.21%
9THE BANK OF NEW YORK MELLON59,945,0001.34% (+0.47)38,886,7300.87% (-0.47)60,018,9421.34%
10BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC57,968,6481.29% 57,850,6481.29% (-0.09)61,850,6481.38%
11BBHISL NOMINEES LIMITED56,511,1001.26% (+0.70)25,345,3410.56% (+0.56)0
12BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG49,490,0201.10% (-0.67)79,490,0201.77% (-0.29)92,490,0202.06%
13นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์42,297,8950.94% 42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
14นาย ทศ จิราธิวัฒน์42,145,8950.94% 42,145,8950.94% 42,145,8950.94%
15Deutsche Bank AG Singapore PWM33,399,3820.74% 33,399,3820.74% 33,399,3820.74%
16นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์32,591,4000.73% 32,591,4000.73% 32,591,4000.73%
17LGT BANK (SINGAPORE) LTD30,700,0000.68% (+0.68)0 0
18นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์30,599,6000.68% (+0.09)26,549,6000.59% 26,549,6000.59%
19MRS. ARUNEE CHAN28,698,5400.64% (+0.06)26,172,5400.58% 26,172,5400.58%
20นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์28,366,4000.63% 28,346,4000.63% 28,346,4000.63%
21นาย พิชัย จิราธิวัฒน์27,892,3500.62% (-0.05)30,125,8000.67% 30,125,8000.67%
22นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์27,837,7500.62% (+0.02)27,085,4000.60% 27,085,4000.60%
23นาง รัตนา นรพัลลภ27,630,9000.62% 27,601,9000.62% (+0.01)27,572,9000.61%
24นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์27,380,8000.61% (+0.01)27,105,4000.60% 27,105,4000.60%
25นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์26,764,6000.60% 26,764,6000.60% 26,764,6000.60%
26HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU26,565,1000.59% (+0.59)0 0
27นาง ณัฐธีรา บุญศรี26,198,3000.58% 26,198,3000.58% 26,198,3000.58%
28นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์26,130,8000.58% 26,130,8000.58% 26,130,8000.58%
29นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์25,771,4000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
30นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์25,589,6000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
31นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์25,589,6000.57% 25,589,6000.57% 25,589,6000.57%
32นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์24,335,8000.54% 24,335,8000.54% 24,325,8000.54%
33นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
34นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
35นาง สมกมล เวชชาชีวะ24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
36นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์24,325,8000.54% 24,325,8000.54% 24,325,8000.54%
37DBS BANK LTD23,000,0000.51% 23,064,0000.51% (+0.51)0
38นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์22,645,9000.50% 22,645,9000.50% 22,645,9000.50%
39NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.96)42,954,5760.96% (-0.45)63,102,9711.41%
40SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.94)42,173,8790.94% (+0.11)37,160,8600.83%
41HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.94)42,327,3410.94%
42STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-1.32)59,281,0631.32%
43CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.99)44,386,2430.99%
เซ็นทรัลพัฒนา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET11,160,859,865
2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)DTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET1,125,596,980
3บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET1,119,930,000
4บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET66,937,500
Total13,473,324,345
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง