ข้อมูลหุ้น CPL

บริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-5633-8
โทรสาร 0-2709-6033, 0-2709-6044
เว๊บไซต์ http://www.cpl.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน