ข้อมูลหุ้น CPI

บริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30, 1168/91 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-6370-2, 0-2679-9166
โทรสาร 0-2285-6369
เว๊บไซต์ www.cpi-th.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน